Cуспензійна коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції с9, ініційована пероксидом бензоїлу

Автори: 
Оробчук О.М., Субтельний Р.О., Фуч У. В., Дзіняк Б.О.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології органічних продуктів 

The process of suspension cooligomeryzation of unsaturated hydrocarbons of C9 fraction of liquid pyrolysis products has been investigated. The basic regularities of the process have been identified, the optimal conditions of the cooligomeryzation of unsaturated hydrocarbons of C9 fraction have been selected. Досліджено процес суспензійної коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9 рідких продуктів піролізу. Встановлено основні закономірності процесу, вибрано оптимальні умови проведення коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9.

1. Беренц А. Д., Воль-Эпштейн А. Б., Мухина Т. Н., Аврех Г. Л. Переработка жидких продук- тов пиролиза. – М.: Химия, 1985. – 216 с. 2. Думский Ю.В., Но Б.И., Бутов Г.М. Химия и технология нефтеполимерных смол. – М.: Химия, 1999. – 302 с. 2. Субтельний Р.О. Одержання коолігомерів на основі суміші ненасичених вуглеводнів з використанням амінопероксидів: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.04 / Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2005. – 20 с.  3. Мітіна Н.Є., Заіченко О.С., Братичак М.М., Політікова Л.Г. Водно-дисперсійні плівкоутворювачі на основі кополімерів ненасиченої фракції C9 термолізу нафти. Синтез та властивості // Хімічна промисловість України. – 2006. – № 3. – С. 14–17. 4. Субтельный Р.А., Дзиняк Б.О. Cуспензионная соолигомеризация смеси углеводородов с использованием перекиси бензопила // Cб. тр. IV Меж- дунар. конф.-школы по химии и физикохимии олигомеров. – Казань, 30 мая – 4 июня 2011. – Т. 2. – С. 91. 5. Субтельный Р.А. Суспензионная коолигомеризация побочных продуктов процесса пиролиза / Р.А. Субтельный, О.М. Оробчук, Ю.А. Курташ, Б.О. Дзиняк // Матер. Междунар. науч.-практ. конф. “Нефтегазопереработка-2011”. – Уфа, 2011. – С. 65–66.