Математична модель Більче-Волицького підземного сховища газу

2010;
: pp. 192 - 198
Authors: 

Н. Притула1,2 , Р. Боровий1 , М. Притула1,2 , О. Химко3

1 ТОВ «Математичний центр»,
2 Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України,
3 Національний університет «Львівська політехніка»,

Побудована математична модель процесу руху газу в системі пласт підземного сховища газу–магістральний газопровід, в яку входять моделі всіх технологічних об’єктів, гідравлічно пов’язаних між собою. Встановлено обмеження, які накладаються на параметри моделей та газодинамічні процеси. Наведено постановки основних задач, які виникають під час моделювання роботи системи пласт підземного сховища газу – магістральний газопровід.

The gas transport process mathematical model of underground gas storage layer – main pipeline system that includes the models of all hydraulically related to each other technological objects was constructed. The restrictions that are applied to model parameters and gas- dynamic processes were set. The statements of all primary tasks that arise during underground gas storage layer – main pipeline system work modeling are presented.

  1. Бузинов С.Н., Толкушин Г.Ф. Методы оптимизации технологических параметров подземных хранилищ газа // Транспорт и хранение газа. – 1979. – № 8. – С. 34–47.
  2. Вечерік Р.Л., П’янило Я.Д., Притула М.Г., Хаєцький Ю.Б. Математичне моделювання процесу руху газу в системі пласт підземного сховища газу–магістральний газопровід // Нефть и газ. – 2004. – № 6. – С. 83–89.
  3. Вечерік Р.Л., П’янило Я.Д., Притула М.Г., Хаєцький Ю.Б. Математичний аналіз аку- мулюючої здатності газоносних пластів ПСГ // Нафтова і газова промисловість. – 2005.– № 6. – С. 55–59.
  4. Тетерев И.Г., Шешуков Н.Л., Нанивский Е.М. Управление процессами добычи газа. – М.: Недра, 1981. – 248 с.