Система розроблення технологічних схем магістральних газопроводів

2010;
: pp. 279 - 286
Authors: 

Н. Притула1,2, О. Гринів1, В. Ямнич1, М. Притула1,2, О. Химко3

1 ТОВ «Математичний центр», 
2 Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України,
3 Національний університет «Львівська політехніка»,

Побудована математична модель структури газотранспортної системи, яка дала можливість сформулювати вимоги до програмних засобів створення технологічних схем. Розроблено швидкі алгоритми аналізу, синтезу та еквівалентування технологічних схем. Наведено функціональні можливості розробленого автоматизованого робочого місця розробника технологічних схем.

The mathematical model of gas-transport system structure that made it possible to formulate requirements for technological schemes creation software was constructed. Fast analysis, synthesis and equivalence algorithms were developed. The technological schemes creator developed automated workstation functionality is presented.

  1. Панкратов В.С., Герке В.Г., Митичкин С.К., Сарданашвили С.А. Комплекс моделирования и оптимизации режимов работы ГТС. – М.: Газпром, 2002. – 56 с. – (Газовая промышленность. Сер. Автоматизация, телемеханизация и связь в газовой промышленности Изд-во ООО ИРЦ).
  2. Панкратов В.С., Берман Р.Я. Разработка и эксплуатация АСУ газотранспортными системами, – Л.: Недра, 1982. – 142 с.
  3. Притула Н.М. Розрахунок параметрів потокорозподілу в газотранс- портній системі (стаціонарний випадок)// Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – Львів, 2007. – Вип. 5. – C. 146–157.
  4. Притула Н. М., Притула М. Г., П’янило Я.Д. Розрахунок параметрів усталеного руху газу в магістральних газопроводах // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – Львів, 2006. – № 565: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – C. 270–274.