Ідентифікація параметрів моделі газотранспортної системи

2011;
: pp. 270 - 276
Authors: 

Н. Притула1,2, М. Притула1,2, І. Боярин2, В. Ямнич2, О. Гринів2, О. Химко3

1Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України,
2ТОВ «Математичний центр»,
3Національний університет «Львівська політехніка»

Запропоновано швидкі алгоритми аналізу даних вимірювання на великих інтервалах часу та розв’язування систем нелінійних контурних рівнянь, які дали мож- ливість розв’язати задачі ідентифікації в умовах невизначеності. Наведено класи- фікацію та характеристику невизначеностей. Запропоновано алгоритми знаходження параметрів моделей та стану об’єктів в умовах невизначеності.

Fast analysis algorithms of the measurement data during the big time intervals and solving of systems of the nonlinear contour equations which have given the chance to make problem definition of identification in the conditions of uncertainty are offered. The classification and the characteristic of existing uncertainties are carried out. Algorithms of finding models parameters and a objects state in the conditions of uncertainty are offered.

  1. Сиперштейн Б.И. Идентифицируемость сложных газопроводных систем. – М., 1986. 20 с. Деп. во ВНИИЭгазпроме, № 987 гз.
  2. Хаймер Ю., Яковлев Е.И. Метод оценки параметров сложной трубопроводной сети // И.М.Губкина, 1979. – Вып. 141. – С. 74 – 80.
  3. Сиперштейн Б.И. Параметрическая идентификация сложных газопроводных систем // Электронное моделирование, 1986, № 1. – С. 77–92
  4. Гамм А.З. Статистический метод оценивания состояния электро- энергетических систем. – М.: Наука, 1976. – 220 с.
  5. Притула Н. М. Розрахунок параметрів потокорозподілу газу в газотранспортній системі (стаціонарний випадок) // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 5. – С. 146–155.
  6. Гладун С., Притула Н., Землянський Б., Химко О. Розрахунок гідродинамічних параметрів стану об’єктів транспорту газу // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2008. – № 629. – С. 92–99.