Інтелектуальна система інтернет-аукціону з продажу автомобілів та аналізу автомобільного ринку

2011;
: pp. 52 - 61
Authors: 

А. Василюк

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Інтернет надає величезні можливості для маркентингу, причому для якісного і продуманого. Не існує загальних правил та алгоритмів проектування е-аукціонів. Не існує основних вимог щодо основних складових компонентів е-аукціону. Тим не менше, дуже багато українців успішно освоїли міжнародні аукціони та впроваджують свої проекти Інтернет-аукціонів. Останнім часом набуває великого успіху український Інтернет-аукціон www.aukcion.ua.

The Internet provides tremendous opportunities for marketing, and for good and thoughtful. There are no general rules and algorithms for designing e-auctions. There is no basic requirements of the main contributors to the e-auction. However, many Ukrainian successfully mastered international auctions and implement their projects online auctions. Recently become a great success Ukrainian Internet auction www.aukcion.ua.

  1. Джерк Н. Разработка приложений для электронной коммерции: пер. с англ. / Н. Джерк [ред. Матвеева Е.]. – СПб.: Питер, 2001. – 512 c. - ISBN 5-318-00049-5. – ISBN 0-7821-2621-9.
  2. Козьє Девид. Электронная коммерция: пер. с англ. / Девид Козье. – М: Русская Редакция, 1999. – 288с. - ISBN 5-7502-0104.
  3. Успенский И. Энциклопедия Интернет-бизнеса / И. Успенский. – СПб.: Питер, 2001 – 432 с. - ISBN 5-318-00188-2.