Моделювання туристичних потоків з використанням метрологічних чисел

2011;
: pp. 221 - 225
Authors: 

В. Юзевич, Н. Крап*

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів
* Львівський інститут економіки і туризму, кафедра природничо-математичних дисциплін

Запропоновано рекомендації щодо моделювання туристичних потоків з використанням метрологічних чисел.

The recommendation for the modelling of tourist streams with the use of metrology numbers are offered.

  1. Банько В. Г. Туристська логістика: Навч. посібник / В. Г. Банько. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 204 с.
  2. Бурак Я. Й. Фізико-механічні процеси в електропровідних тілах / Я Й. Бурак, Б. П. Галапац, Б. М. Гнідець. – К.: Наук. думка, 1978. – 272 с.
  3. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань: Навч. посібник / М. Дорожовець. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2007.– 624 с.
  4. Кондратов В. Т. Проблема роботи з метрологічними числами – проблема, яка поєднує метрологію, інформатику і обчислювальну техніку/ В. Т. Кондратов // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2008. – № 7. – С. 13–22.
  5. http://www.ukrstat.gov.ua.