Проектування системи опрацювання звернень громадян до органів місцевої влади

2011;
: pp. 153 - 160
Authors: 

О. Марковець, А. Пелещишин, П. Жежнич

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Запропоновано нові підходи до організації взаємодії громадян з органами місцевої влади на основі систем опрацювання заявок користувачів. Докладно описано роботу інформаційної системи та подано структурну схему.

This article considers with a new approaches of interaction of citizens with local authorities based on users’ claims' processing system. In this work detailed description of the information system and its structure scheme are given.

  1. Пелещишин А.М. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі (монографія) / А.М. Пелещишин. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007. – 260с.
  2. Клименко І.В. Линьов К.О.Технології електронного урядування: навч. посіб. – К.: Вид-во ДУС, 2006. – 225 с.
  3. Думанський Н.О. Модель агента побудови запиту для тематичної пошукової системи / Н.О. Думанський, О.В. Марковець // Інформаційні системи та мережі: Вісник Націо- нального університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 673. – С.282–289.
  4. Марковець О.В. Особливості інтелектуальної системи опрацювання заявок користувача / О.В. Марковець // VII міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2009)»: Тез.доп. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 173.
  5. Марковець О. В. Підходи визначення рівня довіри до заявника в системі опрацювання заявок / О.В. Марковець // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. Т. 1. – Євпаторія, 2010. – С.99, 100.
  6. Марковець О. В. Використання сучасних інформаційних технології для забезпечення виборчого процесу органів місцевого самоврядування / О.В. Марковець, А.М. Пелещишин // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті: Матеріали всеукраїнської науково- практичної конференції. – Львів, 2010. – С. 132–134.