Моделювання та оптимізація процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів

2013;
: pp. 147 - 152
Authors: 

І. Крошний

Національний лісотехнічних університет України

Здійснено чисельну реалізацію математичної моделі напружено-деформівного стану та температурно-вологісних полів у процесі сушіння капілярно-пористих матеріалів та сформульовано задачу оптимізації. Проаналізовано вибір функції мети для побудови технологічних режимів процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів. Наведено методику побудови та досліджено безперервні режими процесу сушіння за допомогою розв’язання задачі оптимізації.

Carried out numerical implementation of the mathematical model for the stress-strain state and temperature and moisture fields in the process of drying capillary-porous materials and formulated optimization problem. The analysis function selection for the purpose of building technological modes of drying capillary-porous materials. The method of construction and investigated continuous modes of drying by solving the optimization problem.

  1. Уголев Б.Н. Деформативность древесины и напряжения при сушке. – М.: Лесная промышленность, 1971. – 174 с.
  2. Соколовський Я.І. Математична модель деформаційно- релаксаційних процесів у капілярно-пористих матеріалах з параметрами внутрішнього і зовнішнього тепломасоперенесення / Я.І. Соколовський, І.М. Крошний // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2011. –№ 710. – С. 274–279.
  3. Соколовський Я.І. Математичне моделювання впливу зовнішнього середовища на напружено-деформівний стан деревини у процесі сушіння / Я.І. Соколовський, І.М. Крошний // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи проектування. Теорія інформатики. – 2011. – № 711. – С. 72–82.
  4. Соколовський Я.І. Чисельне моделювання впливу зовнішнього середовища на напружено-деформівний стан деревини у процесі сушіння / Я.І. Соколовський, І.М. Крошний // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2011. – № 719. – С. 168–176.
  5. Білей П.В., Петришак І.В. Тепломасообмінні процеси деревообробки. – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 376 с.
  6. Соколовський Я.І., Дендюк М.В. Математичне моделювання двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2008. – № 7. – С. 17–26.
  7. Соколовський Я.І. Моделювання деформаційно-релаксаційних процесів у висушуваній деревині методом скінченних елементів / Я.І. Соколовський, А.В. Бакалець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2006. – № 565. – С. 51–57.
  8. Соколовський Я.І. Моделювання та оптимізація технологічних режимів сушіння деревини / Я.І. Соколовський, А.В. Бакалець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. –№ 629. – С. 105–111.
  9. Рутковская Д., Пилиньский М. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. – М.: Телеком. 2006. – 383 с.
  10. Гороховский А.Г. Исследование расброса