Усунення динамічних часткових спотворень для відтворення зображень на основі інтегрально-диференціального підходу

2013;
: pp. 320 - 332
Authors: 

Д. Пелешко1, О. Маковейчук2, А. Ковальчук1, A. Клювак1

1Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних технологій видавничої справи,
2Національний транспортний університет

Запропоновано метод реконструкції зображення, частково спотвореного рухом. Характер спотворення – змаз фону з неспотвореним переднім планом. Для реконструкції використовуються алгоритми автоматизованого пошуку спотвореної ділянки, диференціювання та інтегрування зображення, математичної морфології та деконволюції.

Reconstructive method for images, distorted by partial motion blur with unblurred inclusions, is proposed. It involves the algorithms of automated blur detection, images differentiation and integration, mathematical morphology and deblurring.

  1. http://1.bp.blogspot.com/_xQf_MPdFQWI/SwnUDJFNsLI/AAAAAAAAAGc/UUB4ygREXa... motion_blur_background.jpg.
  2. Клювак А., Пелешко Д. Оцінка дискретної функції розсіяння точки спотвореного рухом зображення.
  3. Маковейчук О.М. Методи математичної морфології / О.М. Маковейчук, Г.В. Худов // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2008.– № 7(74). – С. 137–141.
  4. http://www.csse.uwa.edu.au/~pk/research/matlabfns/Shapelet/frankotchella....
  5. Robert T. Frankot and Rama Chellappa A Method for Enforcing Integrability in Shape from Shading IEEE PAMI Vol 10, No 4 July 1988. pp 439-451.
  6. Penrose, Roger (1956). «On best approximate solution of linear matrix equations». Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 52: 17–19.
  7. Маковейчук О.М., Подліпаєв В.О. Алгоритми реставрації дефокусованих зображень // Системи озброєння і військова техніка. – Х.: ХУПС, 2005.– № 3–4. – С. 99–103.
  8. http: // blogs. mathworks. сom /steve/2010/10/08/the- two-amigos/.
  9. http: //matlab.exponenta.ru/ imageprocess/ book3/11 / fspecial. php.