Вибір параметрів растрування для насвітлювальних пристроїв CtP

2017;
: pp. 37-41
Accepted: March 28, 2017
Authors:
1
Lviv Politechnik National University

Established dependence among levels of gray from screen frequency of rastr for constant
values of resolution of CtP devices. Recommendations on the choice of screening parameters
for devices of CtP system.

1. Барановський І. В. Побудова характеристики растрування цифрового зразка тональної
шкали / І. В. Барановський, М. М. Луцків, Л. В. Філь, Г. А. Чорнозубова // Комп’ютерні технології
друкарства: зб. наук. пр. – 2013. – № 29. – С. 176–184.

2. Донни О’Квин. Допечатная подготовка.
Руководство дизайнера. – М., СПб., Киев: Вильямс, 2001. – 592 c.

3. Логойда М. М. Синтез
дискретного растрового перетворення для квадратних елементів нерегулярної структури /
М. М. Логойда, М. М. Луцків // Наукові записки Укр. акад. друкарства: наук. техн. зб. – Львів,
2015. – № 2 (51). – С. 49–57.

4. Lutskiv M. O określeniu liniatury rastra i liczby poziomów szarości /
M. Lutskiv, M. Logoyda, T. Dzhuguryan // Świat DRUKU. – Łódź, 2015. – № 4. – P. 74–76.

5. Луцків М. М. Цифрові технології друкарства: монографія / М. М. Луцків. – Львів: УАД,
2012. – 488 с.