Вибір параметрів растрування для насвітлювальних пристроїв CtP

Прийнято: Березень 28, 2017
Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра інформаційних технологій видавничої справи

Визначено залежність кількості рівнів сірого від лініатури растра для сталих
значень роздільної здатності CtP пристрої. Запропоновано рекомендації щодо вибору
параметрів растрування для насвітлювальних пристроїв системи CtP.

1. Барановський І. В. Побудова характеристики растрування цифрового зразка тональної
шкали / І. В. Барановський, М. М. Луцків, Л. В. Філь, Г. А. Чорнозубова // Комп’ютерні технології
друкарства: зб. наук. пр. – 2013. – № 29. – С. 176–184.

2. Донни О’Квин. Допечатная подготовка.
Руководство дизайнера. – М., СПб., Киев: Вильямс, 2001. – 592 c.

3. Логойда М. М. Синтез
дискретного растрового перетворення для квадратних елементів нерегулярної структури /
М. М. Логойда, М. М. Луцків // Наукові записки Укр. акад. друкарства: наук. техн. зб. – Львів,
2015. – № 2 (51). – С. 49–57.

4. Lutskiv M. O określeniu liniatury rastra i liczby poziomów szarości /
M. Lutskiv, M. Logoyda, T. Dzhuguryan // Świat DRUKU. – Łódź, 2015. – № 4. – P. 74–76.

5. Луцків М. М. Цифрові технології друкарства: монографія / М. М. Луцків. – Львів: УАД,
2012. – 488 с.