Експериментальні дослідження бездіафрагмової прольотної будови моста під час реконструкції

Рачкевич В. С. Експериментальні дослідження бездіафрагмової прольотної будови моста під час реконструкції / В. С. Рачкевич, В.Г. Кваша, Л. В. Салійчук // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 340–349. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 755). – Бібліографія: 13 назв.

Authors: 

Рачкевич В.С., Кваша В.Г., Салійчук Л.В.

Тechnique and results of static tests of reinforced concrete without-diaphragm span structure before and after reconstruction are described.

1. Кваша В.Г. Обстеження та випробування автодорожніх мостів / В.Г. Кваша. – Львів: НУЛП, 2002. – 102 с.
2. Кваша В.Г. Реконструкція залізобетонного моста з прольотними будовами за ТП вип. 56. / В.Г. Кваша, Л.В. Салійчук, В.В. Мельниченко, З.Т. Лапініна // Зб. “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”. – К.:НТУ, 2004. – Вип. 69. – С.74–84.
3. Кваша В.Г. Досвід ремонту та реконструкції мостів України / В.Г. Кваша // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2006. – № 562. – С. 38–49.
4. Кваша В.Г. Відновлення автодорожнього моста після наслідків повені з розширенням і підсиленням прольотної будови / В.Г. Кваша, Л.В. Салійчук, В.С. Рачкевич, Л.Я. Семанів // Зб. “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне: НУВГП, 2008. – Вип. 16. – С. 342–350.
5. Кваша В.Г. Аналіз розподілу тимчасового навантаження між балками прольотної будови за результатами натурних випробувань / В.Г. Кваша, В.С. Рачкевич // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2008. – №627. – С.122–128.
6. Кваша В.Г. Розширення прольотної будови автодорожнього моста з її підсиленням зміною статичної схеми без влаштування деформаційних швів / В.Г. Кваша, Л.В. Салійчук, В.С. Рачкевич // Зб. “Ресурсоекономні матеріали конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне: НУВГП, 2011. – Вип. 21 – С. 582–589.
7. Матаров И.А. Сборные железобетонные мосты с многорядной сварной арматурой / И.А. Матаров, Л.С. Смирнова, А.Л. Шилина. – М.: Автотрансиздат, 1959. – 186 с.
8. Рачкевич В.С. Експлуатаційний стан та ефективні системи відновлення збірних залізобетонних прольотних будов з багаторядовою каркасною арматурою / В.С. Рачкевич, В.Г. Кваша // Зб. “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне: НУВГП, 2009. – Вип.18. – С. 521–533.
9. Рачкевич В.С. Реконструкція автодорожнього моста з залізобетонними балковими бездіафрагмовими прольотними будовами /
В.С. Рачкевич, Л.Я. Семанів, В.Г. Кваша, Л.В. Салійчук // Зб. “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне: НУВГП, 2012. – Вип. 23. – С. 510–522.
10. Рачкевич В.С. Розширення і підсилення бездіафрагмових прольотних будов зі збірних залізобетонних балок з багаторядковою арматурою за ТП вип. 56д. / В.С. Рачкевич, В.Г. Кваша, Л.В. Салійчук, А.А. Тузяк // Вестник Харьковского автомобильно-дорожного университета. – Харьков: НАДУ, 2012. – Вып.58. – С. 24– 31.
11. Рачкевич В.С. Експлуатаційний стан та способи підсилення замонолічених стиків плити мостового полотна збірних залізобетонних бездіафрагмових прольотних будов // В.С. Рачкевич, В.Г. Кваша, А.А. Тузяк // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2012. – №742. – С. 170–175.
12. Салійчук Л.В. Застосування клеєстержневих анкерів при реконструкції мостів / Л.В. Салійчук, В.Г. Кваша // Зб. “Дороги і мости”. – К.: ДерждорНДІ, 2008. – Вип. 9. – С. 220–227.
13. Типовые проекты сооружений на автомобильных дорогах. – Вып. 56: “Пролетные строения железобетонные, сборные с каркасной арматурой периодического профиля”. – М.: Стройиздат, 1958. – 56 с.