Застосування розрахунку за деформаційним методом при плануванні досліджень стиснуто-зігнутих елементів, підсилених залізобетонною обоймою

Країнський П. І. Застосування розрахунку за деформаційним методом при плануванні досліджень стиснено-зігнутих елементів, підсилених залізобетонною обоймою / П. І. Країнський, Р. Є. Хміль, З. Я. Бліхарський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 198–204. – Бібліографія: 9 назв.

Authors: 

Країнський П.І., Хміль Р.Є., Бліхарський З.Я.

In the article the design method of rectangular eccentrically loaded reinforced concrete elements, strengthened by reinforced concrete jacket, is offered. The design method is developed based on current standards for reinforced concrete structures.

1. ДБН В 2.6-98:2009. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. [Текст]. – На заміну СНиП 2.03.01-84*. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 71 с.
2. ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. [Текст]. – К.:Мінрегіонбуд України, 2011. – 118 с.
3. Бамбура А.М. До оцінки точності визначення несучої здатності гнучких позацентрово стиснених стійок за деформаційним методом [Текст] / А.М. Бамбура, В.В. Гічко // Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 76. – С. 512–517.
4. Бамбура А.М. Несуча здатність залізобетонних елементів кільцевого перерізу за cпрощеними діаграмами деформування бетону та арматури [Текст] / А.М. Бамбура, О.В. Дорогова // Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 76. – С. 382–391.
5. Барашиков А.Я. Методика розрахунку залізобетонних конструкцій за деформаційною моделлю згідно з проектом нових норм України [Текст] / А.Я. Барашиков // Сучасне промислове та цивільне будівництво. – 2005. – Т. 1. № 1. – С. 13–18.
6. Жорняк Н.С. Блок-схема та алгоритм розрахунку міцності просторових перерізів залізобетонних елементів прямокутного профілю з подвійним армуванням при згині з крченням на основі деформаційної моделі [Текст] / Н.С. Жорняк, Е.Н. Клюка, С.І. Роговий // Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві. Вісник КДУ імені Михайла Остроградського. – 2010. – Вип. 2 (61). Ч. 1. – С. 98–104.
7. Кочкарьов Д.В. Практичний розрахунок залізобетонних елементів на міцність за дії згинального моменту на базі ДБН В.2.6-98:2009
[Текст] / Д.В.Кочкарьов, В.І. Бабич // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». – 2012. – Вип.103. – С. 46–57.
8. Основні положення розрахунку несучої здатності бетонних та залізобетонних конструкцій за національним нормативним документом дбн в.2.6.-98:2009 [Текст] / А.М. Бамбура, Ю.І. Немчинов, О.Б. Гурківський, М.С. Безбожна, О.В. Дорогова // Будівельні
конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 73. – С. 724–735.
9. Посібник із розрахунку міцності нормальних перерізів елементів залізобетонних конструкцій на основі нелінійної деформаційної розрахункової моделі [Текст] / С.І. Роговий. – Полтава: ПолтНТУ, 2004. – 40 с.