Variants of strengthening of shells of reinforced concrete cooling towers depending on constructional features and actual technical condition

SA.
2015;
: pp. 254 - 262
Authors: 

Hladyshev D., Brodskyy M.

Lviv National Polytechnic University Department of Architectural constructions

У статті наведені конструктивні рішення підсилення залізобетонних оболонок баштових градирень із застосуванням попередньо напружених та звичайних зовнішніх залізобетонних ребер або композитних матеріалів, які застосовані на реальних об’єктах України і Польщі.

1. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів: ДБН В.1.2-5:2007. – К.: Мінрегіонбуд України, 2007. 2. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ: ДБН В.1.2-14-2009. – К.: Мінбуд України, 2009. 3. Корсун В. И. Исследование напряженно-деформированного состояния трехсекционной железобетонной градирни / В. И. Корсун, Л. В. Стеблянко, А. В. Корсун // Вісн. ДонДАБА, № 2(39), том 2 – Макіївка: ДонДАБА. – 2003. – С. 113–118. 4. Корсун В. И., Волкова А. С. Оценка эффективности применения высокопрочных бетонов для возведения дымовых труб // Вісн. ДонНАБА, № 4(78) – Макіївка: ДонНАБА. – 2009. – С. 60–64. 5. Гладишев Д. Г. Дослідження технічного стану будівель, споруд та їхніх елементів: монографія / Д. Г. Гладишев, Г. М. Гладишев. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 304 с. 6. Kaminski M., Wroblewski R. Wzmocnienie plaszcza chlаdni kominowej. Problemy eksploatacji, remontow i wznoszenia budowlanych obiektow energetycznych. II konferencja naukowo-techniczna “Problemy eksploatacji, remontow i wznoszenia budowlanych obiektow energetycznych”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2000. 7. Konderla P., Kasprzak T. Badania i ocena bezpieczenstwa chlodni kominowej nr. 2 w Elektrowni Adamow. III konferencja naukowo-techniczna w Szklarskiej Porebie, 26-29 maja 2002 r. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2002. 8. Persona M. Niekonwencjonalne wzmocnienie uszkodzonych powlok chlodni kominowych. I konferencja naukowo-techniczna “Budownictwo betonowe w energetyce”. Karpacz, 15–17 kwietnia, 1998 r. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 1998. 9. Piotr Konderla. Analiza efektywnosci wzmocnienia hiperboloidalnej chlodni kominowej. Inzynieria i budownictwo. Nr. 2/2005. – S. 95–97.