Експериментальні дослідження деформативності фрагментів монолітного перекриття з трубчастими вставками і суцільного перекриття

Authors: 

Мельник І. В., Сорохтей В. М., Приставський Т. В., Грушка Р. І., Барщик П. С. / Melnyk I., Sorohtey V., Prystavskyy T., Grushka R., Barschyk P

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра мостів та будівельних конструкцій

Methods and results of experimental studies deformation of fragments of monolithic reinforced concrete floor are posted: solid brand DF-1; inserts with transverse marks DF-2; mark DF-3 with longitudinal inserts. Overall dimensions of test samples were the same length 2.05 m, width and height section 355x180 mm. Tested prototypes of two concentrated forces, measuring the deformation of the normal sections in the area of pure bending in 3 inclined sections between the supports and lumped forces and deflections general. In normal sections deformation of compressed concrete is almost the same for all 3 prototypes: whole DF-1, with a cross and a longitudinal inserts according DF-2 and DF-3. However deformation fittings slightly differ: they are smaller sample DF-1 and the largest sample DF-2. Unlike normal cross section deformation inclined sections prototypes significantly differ. The slightest deformation recorded with whole-grain sample, compared to the larger sample with a longitudinal inserts. However, the most intensive strain grew in sloping sections sample DF-2 with transverse inserts. At the same time this trend was observed in all 3 inclined sections: near the pillar and at the application of concentrated forces F and in the intermediate inclined sections. Deformation of normal and inclined sections of prototypes reflected in their troughs as integrating values strains.

1. Мельник І. В. Конструктивно-технологічні особливості бетонних і залізобетонних конструкцій з ефективними вставками / І. В. Мельник // Міжвідомчий наук.-техн. зб. – К., 1999. – Вип. 50. – С. 164–171.
2. Мельник І. В. Спосіб виготовлення пустотілих бетонних і залізобетонних виробів / І. В. Мельник // Деклараційний патент на винахід. – Державний департамент інтелектуальної власності. Бюл. № 7-ІІ від 15.12.2000 р.
3. Мельник І. В. Оптимізація залізобетонних конструкцій з допомогою ефективних вставок / І. В. Мельник // Проблеми теорії і практики будівництв : зб. наук. статей. – Львів, 1997. – Т. IV. – С. 89–90.
4. Мельник І. В. Конструктивні рішення плоских монолітних залізобетонних перекритів з ефективними вставками і експериментальне дослідження їх фрагментів / В. М. Сорохтей // Ресурсоекономні матеріали,  конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. – Рівне, 2006. – Вип. 14. – С. 253–260.
5. Мельник І. В. Конструювання і дослідження плоских монолітних перекритів з ефективними вставками / О. Ю. Царинник, В. М. Сорохтей // Будівельні конструкції : міжвідомчий наук.-техн. зб. – К. : НДІБК, 2007. – Вип. 67. – С. 794–801.
6. Маштаков С. О. Напружено-деформований стан монолітного залізобетонного перекриття з трубчатими порожнинами / С. О. Маштаков // Магістерська робота. Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів, 2002.
7. Артюх В. Г. Экспериментальное исследование монолитной железобетонной плиты с цилиндрическими пустотами / И. В. Санников // Науково-технічніпроблеми сучасного залізобетону : міжвід. наук.-техн. зб. – К., 2007р.
8. Євстаф’єв В. І. Полегшені багатошарові перекриття для архітектурно-будівельних систем з широким кроком несучих конструкцій / В. І. Євстаф’єв // автореф. дис. … канд. техн. наук. – К., 2004 – 18 с.
9. Мельник І. В. Випробування фрагментів монолітного плоского залізобетонного перекриття з однонаправленим розташуванням пінополістирольних вставок / В. М. Сорохтей, Т. В. Приставський, Н. Б. Давидовський, В. О. Крет // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка “Теорія і практика будівництва. – Львів, 2012. – № 742. – С. 131–138
10. Мельник І. В. Деформативність фрагментів монолітного залізобетонного плоского перекриття з поздовжнім і поперечним розташуванням прямокутних вставок / В. М. Сорохтей, Т. В. Приставський // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. – Рівне, 2012. – Вип. 23. – С. 312–320.
11. Мельник І. В. Порівняльні експериментальні дослідження фрагментів монолітного перекриття з трубчастими вставками і суцільного перекриття / І. В. Мельник, В. М. Сорохтей, Т. В. Приставський, О. C. Бачкай, Р. І. Грушка, П. С. Барщик // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. – Рівне, 2014. – Вип. 29. – С. 259–265.