THE INFLUENCE OF LONG TERM DYNAMIC AND VIBRATORY LOADS ON BEARING STRUCTURES OF THE AMMONIA REFRIGERATING SYSTEM BUILDING

2019;
: 89-98
1
Lviv Polytechnic National University, Department of building construction and bridges
2
Lviv Polytechnic National University, Department of building construction and bridges
3
Lviv Polytechnic National University, Department of building construction and bridges
4
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
5
Lviv Polytechnic National University, Department of Civil Safety

For ensuring sage conditions of maintenance of buildings and structures, primary importance is supporting of its due technical state, displaying of its physical depreciation and causes, which determine its technical state. The vibration, among of all types of mechanical effects, is the most dangerous for engineering structures. The destruction of structures comes by vibrational influences under conditions of resonance. This process is very fast and it comes frequently. Accordingly the influence of long term dynamic and vibratory loads on bearing structures of the Ammonia Refrigerating System (ARS) building on pharmaceutical
enterprises in Lviv has been investigated. It is developed the option of basements reinforcement by using of drill piles and concrete jacket. Recommendations of taking measures for elimination of factors which led to damage and destruction of constructions have been formulated.

1. Taranov V. G., Shvets N. S. and Shvets V. B. (2005), “Nekotoryie problemy fundirovaniya moschnyih turboagregatov” [Some problems of testing of powerful turbo-units], “Svit gheotekhniky”, No. 3,
pp. 12–15 [in Russian].

2. Kholmjanskyj M. L. (1997), “Raschet kolebaniy sooruzheniy, vzaimodeystvuyuschih s gruntom, kak sistem so sluchaynyimi parametrami” [Calculation of structural vibrations, interacting with soil, as systems with random parameters], “Mekhanika gruntiv i fundamentobuduvannja: Zbirnyk pracj III Ukrajinsjkoji naukovo-tekhnichnoji konferenciji po mekhanici gruntiv i fundamentobuduvannju”, Odesa, pp. 102–103 [in Russian].

3. Dinamicheskiy raschet sooruzheniy na spetsialnyie vozdeystviya. Spravochnik proektirovschika (1981) [Dynamic calculation of structures for special impact. Designer directory] Moskow. [in Russian].

4. Rukovodstvo po proektirovaniyu fundamentov mashin s dinamicheskimi nagruzkami (1982) [Guide to the design of foundations with dynamic loads], Moskow, Stroyizdat [in Russian].

5. Pravila ustroystva i bezopasnoy ekspluatatsii porshnevyih kompressorov, rabotayuschih na vzryivoopasnyih i toksichnyih gazah [Rules of arranging and safe exploitation of piston compressors operating on dangerous and toxic gases]. (1977). DNAOP 0.00-1.14-70 from 28th December 1970. Moskow: Gosgortehnadzorom SSSR [in Russian].

6. Onufriyev N. M. Usileniye zhelezobietonnykh konstruktsyy promyshlennykh zdaniy i sooruzheniy [Reinforced concrete structure strengthenings of industrial houses and buildings]. (1965). Leningrad, Moskow. – 176 p [in Russian].

7. Grinev V. D. (1992), Usileniye zhelezobietonnykh i kamiennykh konstruktsyy [Reinforced concrete and stone structure strengthening]. Novopolotsk: Ministry of education of Belarus Republic. Novopolotsk polytechnic institute. [in Russian].

8. Rekostruktsyya zdaniy i sooruzheniy [House and building reconstruction]. (1991). Moscow: High school [in Russian].

9. Osnovy ta fundamenty sporud [Basis and foundations of the buildings] (2009) DBN V.2.1-10-2009 from 1st July 2009. Kyiv: National standard of Ukraine [in Ukrainian].

10. Polozhennja pro bezpechnu ta nadijnu ekspluataciju vyrobnychykh budivelj i sporud [Regulations for safe and reliable exploitation of industrial buildings and structures] (1997). NPAOP 45.2-4.01-98 from 27th November 1997. Kyiv: State Committee of Buildings, Architecture and Housing Policy of Ukraine and State Supervision of Labor Protection of Ukraine [in Ukrainian].

11. Pravyla obstezhenj, ocinky tekhnichnogho stanu ta pasportyzaciji vyrobnychykh budivelj i sporud [Rules for inspection, assessment of technical conditions and certification of industrial buildings and structures] (1998). NPAOP 45.2-1.01-98 from 6th July 1998. Kyiv: State Committee of Building, Architecture and Housing Policy of Ukraine and State Supervision of Labor Protection of Ukraine [in Ukrainian].

12. Normatyvni dokumenty z pytanj obstezhenj, pasportyzaciji, bezpechnoji ta nadijnoji ekspluataciji vyrobnychykh budivelj i sporud [Regulations for inspection, certification and safe and reliable exploitation of industrial buildings and structures] (1997) from 1st December 2009. Kyiv: State Committee of Building, Architecture and Housing Policy of Ukraine and State Supervision of Labor Protection of Ukraine [in Ukrainian].

13. Systema zabezpechennja nadijnosti ta bezpeky budiveljnykh ob'jektiv. Zaghaljni pryncypy zabezpechennja nadijnosti ta konstruktyvnoji bezpeky budivelj, sporud, budiveljnykh konstrukcij ta osnov [Security and safety system of building objects. General principles of ensuring reliability and constructive safety of buildings, structures, constructions and basis] (2009) DBN V.1.2-14:2009 from 1st December 2009. Kyiv: National standard of Ukraine [in Ukrainian].

14. Betonni ta zalizobetonni konstruktsii [Concrete and reinforced concrete structures] (2009) DBN V.2.6-98:2009 from 1st July 2011. Kyiv: National standard of Ukraine [in Ukrainian].

15. Konstuktsii budynkiv ta sporud. Betonni ta zalizobetonni konstruktsii z vazhkoho betonu. Pravyla proektuvannia [Construction of houses and buildings. Concrete and reinforced concrete structures made of heavy concrete. Designing rules]. (2011). DSTU B V.2.6-156:2010 from 1st June 2011. Kyiv: National standard of Ukraine [in Ukrainian].

16. Remont i pidsylennia nesuchykh ta ohorodzhuyuchykh budivelnykh konstruktsiy i osnov promyslovykh budynkiv i sporud [Repairs and strengthenings of bearing and fencing constructions and bases of industrial buildings and structures]. (2003). DBN V.1-1-2002 from 1st January 2003. Kyiv: National standard of Ukraine [in Ukrainian].

17. Territorialnyy katalog tipovykh sbornykh zhelezobietonnykh konstruktsyy zdaniy i sooruzheniy dla promyshlennogo stroitelstva v Lvovskoy oblasti. T. 2. Mnogoetazhnyye zdaniya [Territorial catalogue of typical prefabricated reinforced concrete structures of houses and buildings for industrial development in Lvov region. Volume 2. Multi-storey buildings]. (1987). Kyiv [in Russian].

18. Navantazhennia i vplyvy [Loads and impacts] (2006). DBN V.1.2-2:2006 from 1st January 2007. Kyiv: National standard of Ukraine [in Ukrainian].

19. Stalevi konstrukciji. Normy proektuvannja, vyghotovlennja i montazhu [Steel structures. Norms of design, production and assembling] (2014). DBN V.2.6-198:2014 from 1st January 2015. Kyiv: National standard of Ukraine [in Ukrainian].

20. Proghyny i peremishhennja. Vymoghy proektuvannja [Bending and moving. Requirements of designing] (2006). DSTU B V.1.2-3:2006 from 1st January 2007. Kyiv: National standard of Ukraine [in Ukrainian].