Volume 912, 2019

In this Number

(28 papers)
L. Vozniuk, Bohdan Demchyna, Mykhailo Surmai, V. Artemenko
12-18
P. Kapalo , Hanna Klymenko, Orest Voznyak, Vasyl Zhelykh, M. Adamski
63-67
I. Melnyk, T. Prystavskyy, V. Sorokhtey, V. Partuta
114-124
Artur Onyshchenko, A. Lapchenko, N. Chyzhenko
132-138
B. Peretyatko, O. Havrylko, Bohdan Bilinskiy
139-145
Oksana Pozniak, Iryna Lutsyuk, Y. Yakymechko, V. M. Melnyk
146-153
Khrystyna Sobol, T. Markiv, Nadiya Petrovska, Volodymyr Hidei
169-174
P. Kholod, O. Hnatiuk, M. Lapchuk, A. Mazurak
193-198
Yurii Yurkevych, Orest Voznyak, Olena Savchenko, Bohdan Hulai
199-207