DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF PROJECT OFFICES INFORMATION SUPPORT IN TERMS OF ADAPTATIONAL METHODOLOGIES OF PROJECT MANAGEMENT DISSEMINATION

2019;
: 121-128
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The article deals with the issues of effective project environment management in terms of globalization and convergence of information technologies. There is a diversity of approaches to the application of project management methods in organizations of different size or industry affiliation. At the subject level, the essence of adaptation and the need to apply this principle in modern conditions are revealed. The evolution of project management standards based on changes in PMBoK editions as the basic foundations of project management is shown. The essence of a narrow and broad understanding of project management adaptation is revealed. The expediency of a broad understanding of project management, which provides for the functioning of the expert environment, encompassing a set of related spheres of managed business processes, is substantiated. The main task of such an environment is to adapt the methodology of the project implementation to the requirements of a specific organization. The expediency of improving the project office information toolkit that will form an effective project environment is substantiated. It is shown that the scope of application problems only becomes more complicated over time. Support for the implementation of projects is determined first of all by the possibility of the involved participants project activities informational support. To do this, they use increasingly complex forms of information support for project activities, which are based on economic and mathematical methods. The prospects of application of economic-mathematical methods for the analysis of weakly structured and unformalized project management problems are determined. The tendencies of development of information support of project offices are analyzed, the main factors of its development are determined. A model of estimation of information support of the project office with the objective and subjective factors is developed. The set of main groups of indicators for evaluating the effectiveness of information support of project offices has been determined. The results of the study may be useful for graduate students, faculty and staff of project organizations interested in current project management issues.

1. Aksenova T.Z. (2018) Sovremennye tendenczii proektnogo menedzhmenta [Modern tendencies of project management] / T.Z.Aksenova, S.A.Azylkanova // Naczionalnaya assocziacziya uchenykh [National Association of Scientists] (NAU). #37. S. 59-62.
2. Bir S.T. (2006) Kibernetika i menedzhment: per. s angl. V.Ya. Altaeva [Cybernetics and Management: Trans. аfrom English.]/ - M.: KomKniga, 280 s.
3. Volfson B.I. (2015) Gibkoe upravlenie proektami i produktami [Flexible project and product management]. - SPb.: Piter, 144 s.
4. Gergert D.V. (2016) Razrabotka pokazatelej effektivnosti ofisa upravleniya proektami v zavisimosti ot urovnya zrelosti proektnogo upravleniya kompanii [Development of performance indicators of the project management office depending on the maturity level of the project management company] / D.V.Gergert, Yu.O.Shturmina // Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Ekonomika [Bulletin of the Perm University. Series: Economics], , # 4 (31), 176-188. https://doi.org/10.17072/1994-9960-2016-4-176-188
5. Gnedykh V. A. (2015) Osobennosti organizaczii proektnogo ofisa v kompanii [Features of organization of the project office in the company]// Molodoj uchenyj. [Young Scientist] #9. S. 576-581.
6. Denisov V.T. (2006) Adaptivnoe upravlenie - osnova uspekha deyatelnosti promyshlennogo predpriyatiya [Adaptive control - the basis of success of industrial enterprise] / V.T.Denisov, N.A.Nazareva, O.V.Grishhenko // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Orenburg State University]. # 58. - S. 89-95.
7. Ilin I.V. (2013) Modelirovanie biznes-arkhitektury proczessno- i proektno-orientirovannogo predpriyatiya [Business architecture of process- and project-oriented enterprise modeling] / I.V.Ilin, A.I.Levina, A.R.Antipin // Ekonomika i upravlenie [Economics and Management]. # 9 (95). - S. 32-38.
8. Kon Majk. (2011) Scrum: gibkaya razrabotka PO = Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum (Addison-Wesley Signature Series) [Scrum: Flexible Software Development = Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum (Addison-Wesley Signature Series)]. - M.: Vilyams, S. 576.
9. Makarchuk T. A., Minakov V. F., Artemev A. V. (2013) Mobilnoe obuchenie na baze oblachnykh servisov [Mobile learning based on cloud services]// Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]. # 2. - S. 319-319.
10. Martin Robert S., Nyukirk Dzhejms V., Koss, Robert S. (2004) Bystraya razrabotka programm. Princzipy, primery, praktika = Agile software development. Principles, Patterns, and Practice [Rapid program development. Principles, examples, practice = Agile software development. Principles, Patterns, and Practices] . - Vilyams, 752 s.
11. Mogilevskij V.D. (2005) Formalizacziya dinamicheskikh sistem. [Formalization of dynamic systems] - M.: OAO Izd-vo «Ekonomika» [Publishing House "Economics"], 216 s.
12. Petrovych Y.M., Novakivskyi I.I. (2016) Upravlinnia proektamy: navch. posibnyk [Project Management: Tutorial manual]/ Y.M. Petrovych, ; - Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky [Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House], 316 s.
13. Rassmuson Dzh. (2012) Gibkoe upravlenie IT-proektami: rukovodstvo dlya nastoyashhikh samuraev [Project Management: A Guide for Real Samurai]. - SPb.: Piter, 266 s.
14. Rodionov V.V. (2015) Problemy vnedreniya proektnogo upravleniya, svyazannye s dokumentirovaniem i reglamentirovaniem deyatelnosti [Problems of implementation of project management related to documentation and regulation of activity]/ V.V. Rodionov, T.A.Suetina // Teoreticheskie i prikladnye aspekty sovremennoj nauki [Theoretical and applied aspects of modern science]. №7. - S. 126-128.
15. Trofimov V.V. (2011) Konvergencziya informaczionnykh tekhnologij [Convergence of information technologies]./ V.V.Trofimov, V.F.Minakov, V.I.Kiyaev, O.P.Ilina, M.I.Barabanova // Tom. 2. / SPb. - SPbGEU. 156 s.
16. Bushuev S.D., Bushueva N.S. (2010) Upravlenie proektami. Osnovy professionalnykh znanij i sistema oczenki kompetenczii proektnykh menedzherov[Project management. Fundamentals of professional knowledge and system of competence assessment of project managers]/ K.:IRIDIUM, 208 s.
17. Cherepanova E.V. (2014) SAAS sistemy upravleniya proektami dlya resheniya problem malogo i srednego biznesa [SAAS project management systems for solving problems of small and medium business]/ E.V.Cherepanova, V.G.Rotar // Perspektivy razvitiya informaczionnykh tekhnologij [Perspectives of information technology development]. #18.- S.98-100.
18. Chukhrai N.I. (2017) Proektnyi menedzhment yak bazovyi instrumentarii innovatsiinoho rozvytku [Project management as a basic toolkit for innovative development], Koblevo, C. 190-193.