Arc overvoltages in a 35 kV mixed air-cable electrical network

2023;
: pp. 60 - 66
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

Distribution networks with a voltage of 35 kV are mostly used to supply electricity consumers located in rural areas. These networks, which mainly have overhead lines, normally function according to the radial principle, although in most cases they are closed or with two-way power. In recent years, the structure of 35 kV electric network has been changing, they are being transformed from aerial to aerial- cable due to the construction of 35 kV cable lines in rural areas, which in most cases are performed with cables with cross-linked polyethylene insulation. This results in a significant increase in capacitive earth fault current. 35 kV electrical networks operate with an isolated neutral or with a neutral grounded through a reactor, if the capacitive earth fault current in the network exceeds 10 A. Currently, if the 35 kV electric network is equipped with devices for selective shutdown of a single-phase earth fault, then compensation of the capacitive current do not perform. A change in the structure of electrical networks due to new cable lines leads to a change in network parameters, namely to an increase in their capacitive ground fault current. This affects the nature of arcing electromagnetic transients in electrical networks and the increase in the level of overvoltages during arcing of a phase to the ground.

The results of the study of computer modeling of transient processes in a specific 35 kV electrical network with an isolated neutral during single-phase arcing to the ground are presented. The maximum values of overvoltages obtained in this case exceed theoretically expected according to known theories of occurrence and development of overvoltages. The distribution of overvoltages in the network and the influence of the cable line on their multiplicity are shown.

Distribution networks with a voltage of 35 kV are mostly used to supply electricity consumers located in rural areas. These networks, which mainly have overhead lines, normally function according to the radial principle, although in most cases they are closed or with two-way power. In recent years, the structure of 35 kV electric network has been changing, they are being transformed from aerial to aerial- cable due to the construction of 35 kV cable lines in rural areas, which in most cases are performed with cables with cross-linked polyethylene insulation. This results in a significant increase in capacitive earth fault current. 35 kV electrical networks operate with an isolated neutral or with a neutral grounded through a reactor, if the capacitive earth fault current in the network exceeds 10 A. Currently, if the 35 kV electric network is equipped with devices for selective shutdown of a single-phase earth fault, then compensation of the capacitive current do not perform. A change in the structure of electrical networks due to new cable lines leads to a change in network parameters, namely to an increase in their capacitive ground fault current. This affects the nature of arcing electromagnetic transients in electrical networks and the increase in the level of overvoltages during arcing of a phase to the ground.

The results of the study of computer modeling of transient processes in a specific 35 kV electrical network with an isolated neutral during single-phase arcing to the ground are presented. The maximum values of overvoltages obtained in this case exceed theoretically expected according to known theories of occurrence and development of overvoltages. The distribution of overvoltages in the network and the influence of the cable line on their multiplicity are shown.

 1. Pravyla ulashtuvannya elektroustanovok. – Vydannya ofitsiyne. Minenerhovuhillya Ukrayiny. – KH.: Fort, 2017. – 760 s.
 2. Belyakov N.N. Issledovaniye perenapryazheniy pri dugovykh zamykaniyakh na zemlyu v setyakh 6 i 10 kV s izolirovannoy neytral'yu // Elektrichestvo. – 1957. – №5. – S. 31-36.
 3. Sabarno L. R., Koshman V. I., Sevastyuk I. M. Doslidzhennya duhovykh perenapruh u vypadku odno- i dvofaznykh zamykanʹ na zemlyu u rozpodilʹniy merezhi z izolʹovanoyu neytrallyu. Enerhetyka ta komp'yuterno- intehrovani tekhnolohiyi v APK. 2017. № 1 (6). S. 17-21. https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/6860
 4. Seheda M. S., Ravlyk O. M., Bakhor Z. M., Yatseyko A. YA. Perenapruhy pid chas duhovykh odnofaznykh zamykanʹ na zemlyu v elektrychnykh merezhakh 35 kV // Pratsi Instytutu elektrodynamiky Natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny. – 2021. – Vyp. 60. – S. 38–43. https://doi.org/10.15407/publishing2021.60.038
 5. Z. Bakhor, A. Yatseiko, R. Ferensovych. Multiplicity of overvoltages during arc single phase earth faults in 35 kV electrical grids. Energy Engineering and Control Systems, 2021, Vol. 7, No. 2, pp. 111 – 116. https://doi.org/10.23939/jeecs2021.02.111
 6. Krotenok V.V. Raschet perenapryazheniy v raspredelitel'noy seti pri preryvistykh dugovykh zamykaniyakh na zemlyu s razlichnymi rezhimami zazemleniya neytrali Yelektronniy resurs.. Web-sayt: https://cyberleninka.ru/article/n/raschet-perenapryazheniy-v-raspredelitelnoy-seti-pri-preryvistyh-dugovyh- zamykaniyah-na-zemlyu-s-razlichnymi-rezhimami-zazemleniya/viewer .
 7. Yatseyko A.YA. Doslidzhennya vplyvu rezhymu roboty neytrali elektromerezhi 35 kV na rivni duhovykh perenapruh / A.YA. Yatseyko, K.V. Kozak, O.B. Horoshko // Naukovi pratsi Donetsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya: «Elektrotekhnika i enerhetyka». – 2013. – № 2(15). – S. 314-318. http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/23497
 8. Y. Varetsky. Overvoltages in MV industrial grid under ground faults. Energy Engineering and Control Systems, 2019, Vol. 5, No. 2, pp. 75-80. https://doi.org/10.23939/jeecs2019.02.075
 9. Seheda M.S., Bakhor Z.M., Ravlyk N.O.,Bakalo H.SH. Vnutrishni perenapruhy v elektrychnykh merezhakh 6...10 kV ta zakhyst vid perenapruh // Pratsi Instytutu elektrodynamiky Natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny. Zbirnyk naukovykh pratsʹ № 1(13). – Kyyiv.- 2006.- S.23-30
 10. Varetsky Y., Bakhor Z., Ravlyk A. Transients in 10-35 kV electric networks with ungrounded neutrals under earth faults. Proc. of VII Int. Symp. Short Circuit Currents in Power Systems”, Warsaw, 1996, pp. 1.20.1-1.20.4.
 11. Varetsʹkyy YU.O., Ravlyk O.M., Bakhor Z.M. Osoblyvosti modelyuvannya protsesiv pry zamykannyakh na zemlyu u merezhakh z izolʹovanoyu neytrallyu. Tekhnichna elektrodynamika. – 1994. – №2. – S. 61-63.
 12. Ravlyk O.M., Ravlyk N.O. Prohramnyy kompleks «REC» dlya analizu protsesiv v elektrychnykh merezhakh, systemakh yikh zakhystu y avtomatyky. Svidotstvo pro reyestr. avt. prava na tvir. – № 62351, 2015.