The Control System of the Drive Crank Mechanism With Nonlinear Feedbacks

2016;
: pp. 37 - 42
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

The control system of electric drives with Crankshaft mechanism load has been analyzed. Method of tuning speed feedback adjusting was developed. The result can be used for the designing new systems of electric drives.

1. Андреев В. П. Основы электропривода / В. П. Андреев, Ю. А. Сабинин / М. Л.: Энергоиздат, 1963. —772 с. 2. Гейлер Л. Б. Электропривод в тяжелом машиностроении./ Л. Б. Гейлер. — М.: Машгиз, 1958. — 587 с. 3. Piotr Huryn. Serwonapedy B&R Acopos // Napedy i sterovanie. — 2004. — № 718(63/64). — Р. 18–20. 4. Карплюк Б. Л. Обмеження перенапруг на ланці постійного струму час- тотно-керованого електропривода зі змінним моментом інерції та навантаження / Карплюк Б. Л., Карплюк Л. Ф., Лозинський А. О. / Вісн. нац. ун-ту «Львівська політехніка»: «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2007. — № 587. — С. 22–27. 5. Карплюк Б. Л. Вибір параметрів регулятора швидкості системи електроприводу для навантаження з кривошипно-шатунним механізмом / Б. Л. Карплюк, Л. Ф. Карплюк, Б. Я. Панченко // Вісн. нац. ун-ту «Львівська політех- ніка»: «Електроенергетичні та електромеханічні системи» — 2008.— № 563. — С. 39–42. 6. Карп- люк Б. Л. Система керування електроприводу кривошипно-шатуннoго механізму / Л. Ф. Карплюк, Б. Я. Панченко / Проблеми автоматизованого електропрводу. Теорія і практика. Тематичний ви- пуск наук. тен. журналу ЕКОінформ. — Львів: Вид-во ЕКОінформ, 2009. — № 2. — С. 11–13. 7. Ло- зинський О.Ю. Удосконалення системи керування екскаваторними електроприводами що пра- цюють у режимах перевантажень/ О. Ю. Лозинський, Б. Я. Панченко, В. Б. Цяпа, Л. Ф. Карплюк / Вісн. нац. ун-ту «Львівська політехніка»: «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2009. — № 563. — С. 132–137. 8. Patranabis D. On the application of the first derivation action to increase the critical gain in linear feedback system/ Patranabis D. // Int. I. Control. — 1972. — № 2.