Система керування електроприводу кривошипно-шатуннoго механізму з нелінійними зворотними зв’язками

2016;
: cc. 37 - 42
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано роботу системи керування електроприводу кривошипно-шатун- ного механізму. Розроблено методику налаштування регуляторів. Результати досліджень можуть бути використані під час розроблення нових систем електроприводів.

1. Андреев В. П. Основы электропривода / В. П. Андреев, Ю. А. Сабинин / М. Л.: Энергоиздат, 1963. —772 с. 2. Гейлер Л. Б. Электропривод в тяжелом машиностроении./ Л. Б. Гейлер. — М.: Машгиз, 1958. — 587 с. 3. Piotr Huryn. Serwonapedy B&R Acopos // Napedy i sterovanie. — 2004. — № 718(63/64). — Р. 18–20. 4. Карплюк Б. Л. Обмеження перенапруг на ланці постійного струму час- тотно-керованого електропривода зі змінним моментом інерції та навантаження / Карплюк Б. Л., Карплюк Л. Ф., Лозинський А. О. / Вісн. нац. ун-ту «Львівська політехніка»: «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2007. — № 587. — С. 22–27. 5. Карплюк Б. Л. Вибір параметрів регулятора швидкості системи електроприводу для навантаження з кривошипно-шатунним механізмом / Б. Л. Карплюк, Л. Ф. Карплюк, Б. Я. Панченко // Вісн. нац. ун-ту «Львівська політех- ніка»: «Електроенергетичні та електромеханічні системи» — 2008.— № 563. — С. 39–42. 6. Карп- люк Б. Л. Система керування електроприводу кривошипно-шатуннoго механізму / Л. Ф. Карплюк, Б. Я. Панченко / Проблеми автоматизованого електропрводу. Теорія і практика. Тематичний ви- пуск наук. тен. журналу ЕКОінформ. — Львів: Вид-во ЕКОінформ, 2009. — № 2. — С. 11–13. 7. Ло- зинський О.Ю. Удосконалення системи керування екскаваторними електроприводами що пра- цюють у режимах перевантажень/ О. Ю. Лозинський, Б. Я. Панченко, В. Б. Цяпа, Л. Ф. Карплюк / Вісн. нац. ун-ту «Львівська політехніка»: «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2009. — № 563. — С. 132–137. 8. Patranabis D. On the application of the first derivation action to increase the critical gain in linear feedback system/ Patranabis D. // Int. I. Control. — 1972. — № 2.