Volume 12, 2022

In this Number

(14 papers)
Dmytro Dosyn, Andriy Yatsenko, Vira Kovalevych, Yousef Ibrahim Daradkeh
DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2022.12.177
pp. 177 - 198
Roman Peleshchak, Vasyl Lytvyn, Mykola Doroshenko, Ivan Peleshchak, Sviatoslav Sidletskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2022.12.199
pp. 199 - 207
Nazar Borovets, Myroslava Bublyk, Lyubomyr Chyrun
DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2022.12.230
pp. 230 - 254