Contents / Зміст

Authors: 

"Інформаційні системи та мережі" Національний університет “Львівська політехніка”, 2009

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 19 засідання від 27.01.2009 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

 1. Редакційна колегія:
 2. проф., д-р техн. наук В.В. Пасічник (відп. редактор);
 3. проф., д-р техн. наук А.М. Пелещишин (заст. відп. редактора);
 4. доц., канд. техн. наук Н.Б. Шаховська (відп. секретар);
 5. проф., д-р фіз.-мат. наук П.І. Каленюк;
 6. проф., д-р техн. наук Р.М. Камінський;
 7. проф., д-р техн. наук В.В. Різник;
 8. проф., д-р техн. наук Б.П. Русин;
 9. проф., д-р фіз.-мат. наук Р.В. Слоньовський;
 10. проф., д-р техн. наук Р.А. Бунь;
 11. проф., д-р техн. наук М.В. Лобур;
 12. проф., канд. екон. наук А.В. Катренко;
 13. проф., д-р техн. наук М.О. Медиковський;
 14. проф., д-р техн. наук А.Ф. Обшта;
 15. проф., д-р техн. наук Ю.М. Романишин;
 16. проф., д-р техн. наук Л.С. Сікора;
 17. проф., д-р фіз.-мат. наук Г.Г. Цегелик;
 18. доц., д-р техн. наук П.І. Жежнич;
 19. доц., канд. техн. наук А.Ю. Берко;
 20. доц., канд. техн. наук Є.В. Буров;
 21. доц., канд. техн. наук П.О. Кравець;
 22. доц., канд. фіз.-мат. наук Ю.В. Нікольський