Генерування SQL-сценаріїв за допомогою XSLT-перетворень

2010;
: сс. 289 – 295
Authors: 

Жежнич П.І.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розроблено методи генерування крос-платформних відносно СКБД SQL-сценаріїв за допомогою XML-технологій.

1. Грабер М. SQL. Справочное руководство. Пер. с англ. – М.: Лори, 1997. – 291 с. 2. XML-DEV. – OASIS. – http://www.xml.org/xml/xmldev.shtml. 3. Буре Р. XML и базы даннях // Открытые системы. – 2000. – №10. – http://www.osp.ru/os/2000/10/178269/. 4. World Wide Web Consortium. XSL Transformations (XSLT). Version 1.0 – W3C Recommendation, 16 November 1999. – http://www.w3.org/TR/xslt. 5. Пахчанян А. Технологии электронного документооборота //Открытые системы. – 2002. – № 10. – С.17–21. – http://www.osp.ru/os/2002/10/181977/. 6. Thompson H.S. World Wide Web Consortium. XML Schema, Parts 0, 1, and 2 (Second Edition) /Thompson H.S., Beech D., Maloney M., Mendelsohn N. – W3C Recommendation, 28 October 2004. – http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/, http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/. 7. Жежнич П. Часові бази даних (моделі та методи реалізації): Монографія. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2007. – 260 с. 8. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. 8-е изд. Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2006. – 1328 с.