Консолідований інформаційний ресурс навчальної літератури бібліотек

Сєров Ю. О. Консолідований інформаційний ресурс навчальної літератури бібліотек / Ю. О. Сєров, М. В. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 325–332. – Бібліографія: 8 назв.

Authors: 

Сєров Ю. О., Ковальчук М. В.

The article considers the main goal of the school library today. And the article is devoted to the consolidated information resource model of educational literature of Kuznetsovsk school libraries.

1. Автоматизація та інтеграція інформаційних технологій в систему шкільних бібліотек [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=447493. — Назва з екрана.
2. Крішева О. М. Місія бібліотек у розбудові інформаційного суспільства [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.google.com.ua/s earch?client=opera&q&sourceid= opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=sugges. — Назва з екрану.
3. Костенко Л. Й. Бібліотечні електронні інноваційні технології / Л. Й. Костенко // Бібліотечний вісник. — Київ, 2003. — С.13-17.
4. Шемаєва Г. Перспективні напрями розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотек / Г. Шемаєва // Бібл. вісн. — 2012 — № 3 — С. 3–7.
5. Функціональна модель системи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/СисАнализ.pdf. — Назва з екрана.
6. Інфологічна модель бази даних. Діаграми «сутність-зв’язок» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/metodser/172/8.pdf. — Назва з екрану.
7. Волосевич Р. М. Створення сайту будівельної фірми [Текст] / Р. М. Волосевич. — Рівне, 2012. — 110 с.
8. Запорожець І. Ю. СУБД MySQL [Електронний ресурс] / І. Ю. Запорожець. — Режим доступу: http://udau.edu.ua/library.php?pid=308. — Назва з екрана.