Hardware for data sorting by method of merging in real time

2015;
: pp. 171 - 185
Автори: 
Ivan Tsmots, Volodymyr Antoniv

Automated control systems Department, Lviv Polytechnic National University, 12 S. Bandera Str., Lviv, 79013, UKRAINE

The requirements for the real-time hardware development have been formed. The principles of such development have been selected.  Consistent flow graphs for sorting algorithms by merging data sets have been created. The hardware for sorting data with the high efficiency of equipment usage has been synthesized.

1. Д. Кнут. Искусство программирования, том 3: Сортировка и поиск, 2-е изд. — М., 2000.-832с.
2.Высокопроизводительные вычисления для мнгопроцесорных многоядерных систем // Издательство Московского университета , 2010. — 544с.
3. Паралельные вычисления на GPU, Архитектрура и программная модель CUDA// Издательство Московского университета , 2012. — 336с.
4. Грушицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование систем на микросхемах программируемой логики. — СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 608с.
5. Цмоць І.Г. Інформаційні технології та спеціалізовані засоби обробки сигналів і зображень у реальному часі. Львів: УАД, 2005.- 227c.
6. Цмоць І.Г., Антонів В.Я., Парубчак В.О. Паралельно-вертикальне сортування одновимірних даних методом злиття з використанням підрахунку. Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці. Випуск 68, 2013. С. 92 — 100.
7. С.Кун. Матричные процессоры на СБИС:-М.:Мир,1991.-672 с.
8. Цмоць І.Г., Рахман М. Л. Алгоритми та пристрої паралельно-потокового сортування чисел. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці. Вісник 21. Київ 2001. С. 183-191.
9. Цмоць І.Г., Рахман М.Л. Паралельні алгоритми та пристрої сортування чисел // Збірник наук. праць ІПМЕ НАН України, Вип. 11. — Київ, 2001. — С.83-91.
10. Цмоць І.Г., Батюк А.Є. Алгоритми і конвеєрні пристрої сортування даних в реальному масштабі часу // Вісник ДУ «Львівська політехніка»: «Інформаційні системи та мережі», № 330. — Львів, 1998. — С.247-253.
11. І.Г. Цмоць, Є.М. Пасека, Д.Д. Зербіно. Систолічний пристрій з вертикальним сортуванням потоків даних. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» № 598. Львів 2007. С.31-36.
12. Патент України на винахід № 29700. Пристрій для сортування чисел. Батюк А.Є., Рашкевич Ю.М., Цмоць І.Г. 2000, Бюл. № 6-11.
13. А. С. 1298737 (СССР). Устройство для сортировки чисел. А.А. Мельник, И.Г. Цмоць / Бюл. изобретений 1987, № 11.
14. Компьютеры на СБИС: В 2-х кн. Кн. 2. Мотоока Т., Хорикоси Х. И др. —М.: Мир,1988. — 336с.
15. Іван Цмоць, Богдан Демида. Структури пам’яті з дисципліною доступу FIFO // Вісник ДУ «Львівська політехніка»: «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології» № 386. — Львів, 1999 — с.21-26.
16. Цмоць І.Г., Демида Б.А. Структури спеціалізованої паралельної пам’яті високопродуктивних процесорів управління та цифрової обробки сигналів // Вісник ДУ «Львівська політехніка»; «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології», № 380. — Львів, 1999 — с.18-29.
17. О. О. Вовк, А. А. Астраханцев / Розроблення методики оцінювання важливості характеристик стеганографічних алгоритмів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2014. — № 805.
18. Адаптивний синтез формул абстрактних алгоритмів / А.С. Василюк, Т.М. Басюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2012. — № 743 : Інформаційні системи та мережі. — С. 35–43.

Цмоць І.Г. Апаратні засоби сортування даних методом злиття в реальному часі / Цмоць І.Г., Антонів В.Я. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 18 назв.