Апаратні засоби сортування даних методом злиття в реальному часі

2015;
: сс. 171 - 185

Цмоць І.Г. Апаратні засоби сортування даних методом злиття в реальному часі / Цмоць І.Г., Антонів В.Я. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 18 назв.

Authors: 

Цмоць І.Г., Антонів В.Я.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Сформовано вимоги та вибрано принципи побудови апаратних засобів реального часу, розроблено узгоджені потокові графи алгоритмів сортування масивів даних методом злиття та синтезовано на їх основі апаратні засоби сортування даних з високою ефективністю використання обладнання.

1. Д. Кнут. Искусство программирования, том 3: Сортировка и поиск, 2-е изд. — М., 2000.-832с.
2.Высокопроизводительные вычисления для мнгопроцесорных многоядерных систем // Издательство Московского университета , 2010. — 544с.
3. Паралельные вычисления на GPU, Архитектрура и программная модель CUDA// Издательство Московского университета , 2012. — 336с.
4. Грушицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование систем на микросхемах программируемой логики. — СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 608с.
5. Цмоць І.Г. Інформаційні технології та спеціалізовані засоби обробки сигналів і зображень у реальному часі. Львів: УАД, 2005.- 227c.
6. Цмоць І.Г., Антонів В.Я., Парубчак В.О. Паралельно-вертикальне сортування одновимірних даних методом злиття з використанням підрахунку. Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці. Випуск 68, 2013. С. 92 — 100.
7. С.Кун. Матричные процессоры на СБИС:-М.:Мир,1991.-672 с.
8. Цмоць І.Г., Рахман М. Л. Алгоритми та пристрої паралельно-потокового сортування чисел. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці. Вісник 21. Київ 2001. С. 183-191.
9. Цмоць І.Г., Рахман М.Л. Паралельні алгоритми та пристрої сортування чисел // Збірник наук. праць ІПМЕ НАН України, Вип. 11. — Київ, 2001. — С.83-91.
10. Цмоць І.Г., Батюк А.Є. Алгоритми і конвеєрні пристрої сортування даних в реальному масштабі часу // Вісник ДУ «Львівська політехніка»: «Інформаційні системи та мережі», № 330. — Львів, 1998. — С.247-253.
11. І.Г. Цмоць, Є.М. Пасека, Д.Д. Зербіно. Систолічний пристрій з вертикальним сортуванням потоків даних. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» № 598. Львів 2007. С.31-36.
12. Патент України на винахід № 29700. Пристрій для сортування чисел. Батюк А.Є., Рашкевич Ю.М., Цмоць І.Г. 2000, Бюл. № 6-11.
13. А. С. 1298737 (СССР). Устройство для сортировки чисел. А.А. Мельник, И.Г. Цмоць / Бюл. изобретений 1987, № 11.
14. Компьютеры на СБИС: В 2-х кн. Кн. 2. Мотоока Т., Хорикоси Х. И др. —М.: Мир,1988. — 336с.
15. Іван Цмоць, Богдан Демида. Структури пам’яті з дисципліною доступу FIFO // Вісник ДУ «Львівська політехніка»: «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології» № 386. — Львів, 1999 — с.21-26.
16. Цмоць І.Г., Демида Б.А. Структури спеціалізованої паралельної пам’яті високопродуктивних процесорів управління та цифрової обробки сигналів // Вісник ДУ «Львівська політехніка»; «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології», № 380. — Львів, 1999 — с.18-29.
17. О. О. Вовк, А. А. Астраханцев / Розроблення методики оцінювання важливості характеристик стеганографічних алгоритмів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2014. — № 805.
18. Адаптивний синтез формул абстрактних алгоритмів / А.С. Василюк, Т.М. Басюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2012. — № 743 : Інформаційні системи та мережі. — С. 35–43.