Автоматизація інформаційного наповнення електронної дисципліни у системі moodle

Received: October 20, 2011
Accepted: October 20, 2011
Authors: 

Чирка О. Р., Шаховська Н. Б.

Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто метод автоматизації наповнення лекторами електронних курсів навчальними матеріалами. 

Considered the methods automated filling by the lectors of electronic courses the educational materials.

  1. Створення навчальних дисциплін у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки: Посібник / Укл.: Д.В. Федасюк, Л.Д. Озірковський, В.М. Якубенко. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2009. – 60 с.
  2. Размещение контента в Moodle. – [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=141731
  3. Поддержка обучения c использованием информационных технологий. – [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/uploader/
  4. Релігієзнавство Острозька академія. – [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http://moodle.uosa.uar.net/course/category.php?id=22
  5. Європейська конвенція прав людини. – [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http://moodle.uosa.uar.net/course/view.php?id=112
  6. Компьютерная компетентность. – [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/ view.php?id=145
  7. Чирка О. Автоматизація наповнення електронної дисципліни у системі Moodle // “Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі”: Мат-ли наук.-практ. конф. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 47–53.