Єдиний тестовий сервер вищого навчального закладу як основа якісного проведення тестувань

Received: October 20, 2011
Accepted: October 20, 2011
Authors: 

Шкіль О. С.

Харківський національний університет радіоелектроніки

Запропоновано створення єдиного тестового серверу ВНЗ на основі інструментальних засобів комп’ютерної системи тестування знань OpenTEST2. Обґрунтовано необхідність створення єдиного тестового серверу ВНЗ, розглянуто питання підготовки тестових завдань, проведення тестувань і оцінювання їх результатів та аналізу якості тестових завдань. 

Creation of the integrated test server of an institute of higher education on a base of the tools of the knowledge computer test system OpenTEST2 is proposed in the article. The necessity of the integrated test server creation is justified; the questions of test a tasks preparation, ca0rrying out testing and evaluation of test results along with test quality analysis are considered.

  1. Аванесов В.С. Вопросы методологии педагогических измерений // Педагогические измерения. – 2005 – № 1. – С.3–27.
  2. Шкіль О.С., Каук В.І., Напраснік С.В., Цимбалюк Є.С., Щербаков О.А. Комп’ютерна система тестування OpenTEST2 // Вісник “Тестування і моніторинг в освіті”. – 2008. – № 2. – С.35–41.
  3. Шкиль А., Каук В.. Напрасник С., Цимбалюк Е., Хоменко Р. Новые функциональные возможности компьютерной системы тестирования знаний OPENTEST2 // Педагогические измерения. – 2009. – № 2. – С.86–103.
  4. Озірковський Л. Особливості вико- ристання віртуального навчального середовища Львівської політехніки при проведенні занять // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали науково-практичної конференції, Львів 18–19 лютого 2010 р. – Львів: Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – С. 10 –13.