Архітектура віртуального інноваційного простору для ІТ-студентів

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Politechnic National University, Software Department
4
Lviv Polytechnic National University

This paper deals with the component and software architecture developed of Virtual Innovation Space as a specialized Web-community for IT-students. VIS development is motivated to be performed at high levels with the content management system Drupal. VIS software platform consists of typical set Apache, PHP, MySQL.

1. Порівняльний аналіз функціонування найбільш затребуваних ІТ бізнес-інкубаторів України, 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tempus.nung.edu.ua/uk/news/порівняльнийаналіз-функціонування-найбільш-затребуваних-іт-бізнес-інкубаторів-україни.

2. Іщенко А. Ю. Інноваційні дослідницькі університети як чинник модернізації освітньо-наукової сфери та розбудови суспільства знань: Аналітична записка, 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1427.

3. Терентьєва Н. О. Інноваційний академічний університет як середовище освіченості, інтелігентності, науки // Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2013. – С. 166–171.

4. National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship. – TEMPUS Project 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES.

5. Березко О. Л. WWW як соціальна мережа / О. Л. Березко, А. М. Пелещишин // Proc. of the Second Intern. Conf. on Computer Science and Engineering (CSE’2007). – Lviv, 2007. – P. 29–30.

6. Березко О. Л. Аналіз сучасних концепцій розвитку середовища WWW / О. Л. Березко, А. М. Пелещишин // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – № 565. – 2006. – С. 57–64.