Financial provision of education market as a factor of development human potential

Authors: 

Нalkiv L., Myskiv G.

Lviv Polytechnic National University
Lvivskyi instytut ekonomiky i turyzmu

The article reveals substantial nature of human capacity in the system of categories such as "human resources" and "human capital". The authors substantiate the role of education as a productive force of human development. Also analyzed the dynamics of total education costs in Ukraine, the number of educational customers, the household number on the paid educational market. The article investigated the factors of financial providing education, which cause loss of human potential.

1. Tulai O. I. Derzhavne finansuvannia osvity: rol ta znachennia v umovakh formuvannia zasad staloho liudskoho rozvytku / O. I. Tulai // Akademichnyi ohliad. – 2015. – #
2. – S. 13–23. 2. Hickman D. C. Globalization and Investment in Human Capital / Hickman D. C. and Olney W. W. // Industrial & Labor
Relations Review. − Vol. 64. – No. 4. − 2011. – R. 654–672. − Rezhym dostupu: http://digitalcommons.ilr.cornell.
3. Inderst R. M. Safeguarding Specific Human Capital Investments /
R. Inderst, H. M. Mueller. − Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main, Faculty of
Economics and Business Administration, December 2007. – 36 r. 4. Human Capital Investment: The
Returns from Education and Training to the Individual, the Firm and the Economy / R. Blundell, L. Dearden, C. Meghir, B. Sianesi // Fiscal Studies. – Vol. 20. – 1999. – No. 1. − R. 1–23.
5. Bagby E. T. Essays on human capital investments in developing countries / Emilie Teres a Bagby. – Dissertation
Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Economics. −
Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2011. – 133 p. 6. Karyi O. I.
Sotsialnyi kapital yak faktor sotsialno-ekonomichnoho rozvytku mista / O. I. Karyi // Zbirnyk
naukovykh prats Bukovynskoho universytetu. Ekonomichni nauky. – 2011. – # 7. – S. 328–338.
7. Liudskyi rozvytok v Ukraini: sotsialni ta demohrafichni chynnyky modernizatsii natsionalnoi ekonomiky : [kolektyvna monohrafiia] / [Libanova E. M., Makarova O. V., Kurylo I. O. ta in. ; za red.
E. M. Libanovoi]. – K. : In-t demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M. V. Ptukhy NAN Ukrainy,
2012. – 320 s. 8. Revko A. M. Otsinka vplyvu vytrat domohospodarstv na yakisnyi rozvytok liudskoho
potentsialu rehionu / A. M. Revko // Stalyi rozvytok ekonomiky. – 2015. – # 1. – S. 115–121. 9. Kryvenko
L. V. Kontseptualni zasady rozvytku liudskoho kapitalu v umovakh pidvyshchennia konkurentospromozhnosti krainy / L. V. Kryvenko, S. V. Ovcharenko // Ekonomichnyi chasopys-XXI. – 2014. – # 1–2(1). –
S. 23–26. 10. Vovkanych S. Diialnisnyi pidkhid do liudskoho ta intelektualnoho kapitalu v znannievomistkii ekonomitsi / S. Vovkanych // Ukrainskyi sotsiolohichnyi zhurnal – 2009. – # 1–2. –
S. 71–78. 11. Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy. Ofitsiinyi sait. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://i-soc.com.ua. 12. Kryvtsun Ye. Bilshist ukraintsiv vvazhaie, shcho vladi treba slukhaty
nauku. Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://day.kyiv.ua.
13. Natsionalni rakhunky osvity Ukrainy u 2014 rotsi: Statystychnyi biuleten / Derzhavna sluzhba statystyky. – K., 2016. – 89 s.
14. Samootsinka domohospodarstvamy Ukrainy rivnia svoikh dokhodiv: statystychnyi zbirnyk /
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. – K., 2015. – 76 s. 15. Chy maiete Vy mozhlyvist daty
khoroshu osvitu Vashym ditiam abo onukam? Sotsiolohichne opytuvannia. Tsentr Razumkova
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.razumkov.org.ua. 16. Holovakha Ye. Masovi
subsydii porodzhuvatymut pokolinnia utrymantsiv. Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.ukrainianweek.com. 17. Tsentr Razumkova. Sotsiolohichni opytuvannia. [Elektronnyi resurs]. –
Rezhym dostupu: http://www.razumkov.org.ua.