Migration factors on the main stage urban development

SA.
2015;
: pp. 118 - 124
Authors: 

Vysochin І.

Sumy National Agrarian University

 

У статті розглянуто активний вплив міграційного натиску (переміщень і розселення по території) на планувальну структуру поселень. Елементи системи розселення – центри, периферії, вуличні мережі, інженерні комунікації, житлові райони формують багаторівневі структури, які з’єднані функціональними і просторовими зв’язками. Містобудівний контекст у вивченні міграційних переміщень населення має на меті розробити механізм структурної реорганізації архітектурного середовища.

1.Височин І. А. Композиційна організація просторової системи щодобової міграції у мегаполісі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. арх.: спец. 18.00.01 “Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури” / І. А. Височин. – Харків, 2013. – 36 с.

2. Височин І. А. Проксемічні проблеми двох укладів життя: монографія / І. А. Височин. – Суми: “Мрія-1” ТОВ, 2013. – 292 с.

3. Войтецкая М. Физика и “метафизика” дигитальной архитектуры: п(р)описки формы и воплощения невозможного / М. Войтецкая // А. С. С. – 2005. – № 2. – С. 30–35.

4. Каракова Т. В. Миграции населения и градостроительство / Т. В. Каракова // Научный вестник градостроительства: сб. науч. трудов / Сам ГАСА, 2002. – С. 193–198.

5. Ребайн Т. Я. Формирование системы расселения на территории Куйбышевской области (тезисы) / Т. Я. Ребайн // Материалы 20-й Международной научной конференции “Творческий вклад молодых ученых-строителей и проектировщиков в пятилетку эффективности и качества”. – КуИСИ, 1980. – Т. 1. – С. 27–29