Functioning and development of network organizations

Автори: 
Limańsk А.

Politechnika Śląska

The modern business environment turbulence manifests itself in the growing complexity and variability of operating conditions. Dynamics of social and economic changes in the field of clients’ needs or innovation requires collaboration with other entities. The issue of so-called network organizations, which constitute a particular interaction space for relatively independent entities and created because of their common or individual goals, is becoming more and more important. Within the network there are certain links (relationships) of a social and economic character, and network management is implemented through contracts and interpersonal decision-making processes

1. Achrol R.: Changes in the Theory of Interorganizational Relations in Marketing. Toward Network Paradigm. “Journal of the Academy of Marketing Science” 1997, vol. 25, no. l. 2. Dolińska M.:
Działalność organizacji wirtualnych w sieci powiązań. „Organizacja i Kierowanie” 2002, nr 1. 3. Fonfara K. (red.): Zachowania przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe. PWE, Warszawa 2009. 4. Gołębiowski T. (red.): Marketing na rynku instytucjonalnym. PWE, Warszawa 2003. 5. Hooley
G. J., Saunders J. A., Piercy N. F.: Marketing Strategy and Competitive Positioning. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1998.
6. Koźmiński A. K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla
zaawansowanych. WN PWN, Warszawa 2004.
7. Krupski R. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. PWE, Warszawa 2005.
8. Malara Z.: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce.
Wyzwania współczesności. WN PWN, Warszawa 2007. 9. Ratajczyk-Mrozek M.: Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw (podejście sieciowe, network approach). „Organizacja i Kierowanie” 2009, nr 4.
10. Ratajczyk-Mrozek M.: Istota podejścia sieciowego. „Przegląd Organizacji” 2009, nr 4. 11. Potocki A.
(red.): Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach. Difin, Warszawa 2007.
12. Urbańczyk E. (red.): Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 6, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008