Програмний комітет

Голова програмного комітету

Богдан Рицар, голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ, ТК 19)

 

Заступник голови програмного комітету

Ірина Кочан, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Члени програмного комітету

Катерина Городенська, завідувач відділу граматики української мови Інституту україн-ської мови НАН України, м. Київ

Галина Гринь, президент Наукового товариства імені Шевченка в Америці, м. Нью-Йорк, США

Павло Гриценко, директор Інституту української мови НАН України, м. Київ

Христіян Ґалінскі, директор Міжнародного інформаційного термінологічного центру Infoterm, м. Відень, Австрія

Анатолій Загородній, директор Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України, голова Комітету наукової термінології при президії НАН України, м. Київ

Роман Кушнір, голова Наукового товариства імені Шевченка, м. Львів

Микола Литвин, директор Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, м. Львів

Ганна Лісіна, генеральний директор Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», м. Київ

Зіновій Назарчук, голова Західного наукового центру НАН України, директор Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів

Олександр Пономарів, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Олександра Сербенська, професор Львівського національного університету імені Івана Франка

Андрій Слюз, генеральний директор Державного підприємства «Львівський науково-вироб-ничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»