З історії конференцій

За період 1992–2018 рр. ТК СНТТ організував і провів 15 міжнародних наукових конференцій «Проблеми української термінології». У роботі конференцій беруть участь провідні науковці, термінологи, філологи України та з-за кордону.

На кожній конференції приймають Ухвалу, у якій враховано пропозиції учасників, що стосуються стану української термінології в усіх царинах суспільного життя, українського правопису, укладання та видання словників, створення термінологічних баз і банків даних тощо.

 

І Міжнародна наукова конференція«Проблеми української науково-технічної термінології»,

22 - 25 вересня 1992 р., м. Львів, Львівський політехнічний інститут

 

Тематика конференції:

 1. Історія, стан і перспективи розвитку україномовного науково-технічного стилю
 2. Теоретичні засади формування української науково-технічної термінології
 3. Принципи та методи науково-технічної термінології
 4. Стандартування української науково-технічної термінології
 5. Комп’ютерний супровід словників і видавничі комплекси науково-технічної літератури

 

Усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

187 (8)

5

35

69

8

12

15

37

40

16

Усього: 35

Усього: 93

 

Львів (Політехнічний інститут, Університет ім. І.Франка, Фізико-механічний інститут АНУ, Поліграфічний інститут, Інститут фізики конденсованих систем АНУ, Сільськогосподарський інститут, Лісотехнічний інститут, Інститут суспільних наук АНУ, Науково-дослідний інститут "Система", Торгово-економічний інститут)

Київ (Комітет зі стандартизації, метрології та сертифікації продукції, Університет, Інститут електродинаміки, Інститут української мови АНУ, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки АНУ, Автомобільно-дорожній інститут, Інститут культури, Педагогічний інститут іноземних мов, Політехнічний інститут, Інститут теоретичної фізики АНУ, НДІНП "МАСМА", Інженерно-будівельний інститут, Інститут мовознавства, Інститут проблем енергозбереження, Науково-дослідний інститут травматології і ортопедії, Інститут прикладної інформатики)

Вінниця (Політехнічний інститут)

Дніпропетровськ (Університет)

Донецьк (Політехнічний інститут)

Запоріжжя (Університет, Машинобудівний інститут)

Івано-Франківськ (Інститут нафти і газу)

Кривий Ріг (Гірничорудний інститут)

Луцьк (Індустріальний інститут)

Рівне (Інститут інженерів водного господарства)

Тернопіль (Інститут н/г, Педагогічний інститут)

Ужгород (Університет)

Харків (Університет, Інститут громадського харчування, Політехнічний інститут)

Чернівці (Університет)

 

Австрія (ТермНет, Інфотерм (Відень)), Венесуела (Університет Карабобо (Валенсія)), Канада (Університет (Йорк)), Росія (Російський вільний університет (Москва)), США (Український термінологічний центр (Нью-Йорк)), Швейцарія (Женева)

 

 

ІІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми української науково-технічної термінології»

21 - 24 вересня 1993р., м. Львів, Львівський політехнічний інститут

 

Тематика конференції:

 1. Історія, стан і перспективи розвитку україномовного науково-технічного стилю
 2. Теоретичні засади формування української науково-технічної термінології
 3. Принципи та методи науково-технічної лексикографії та науково-технічного стилю
 4. Проблеми формування та стандартизації української науково-технічної термінології
 5. Комп’ютерний супровід словників і видавничі комплекси науково-технічної літератури

 

Усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

216 (22)

3

43

70

12

11

18

40

38

22

Усього: 41

Усього: 100

 

Львів (Політехнічний інститут, Університет ім. І.Франка, Медичний інститут, Інститут конденсованих систем, Лісотехнічний інститут, Муз. училище ім. С.Людкевича, Інститут українознавства АНУ, Торговельно-економічний інститут, Поліграфічний інститут, Фізико-механічний інститут АНУ)

Київ (Інститут теоретичної фізики АНУ ім. М.Боголюбова, Автодорожній інститут, Інститут української мови АНУ, СШ № 126, Інститут іноземних мов, Університет, Політехнічний інститут, Інститут проблем міцності АНУ, Управа ВАК України, Інститут математики АНУ, Держстандарт України, УкрНДІ ССІ, НТЦ СМСЕТ, Інститут проблем математичних машин і систем АНУ, УкрНДІП, Український мовно-інформаційний фонд АНУ, Інститут фізики АНУ)

Вінниця (Сільськогосподарський інститут, Політехнічний інститут)

Донецьк (Політехнічний інститут)

Запоріжжя (Машинобудівний інститут, Університет)

Луцьк (Індустріальний інститут)

Тернопіль (Педагогічний інститут, Інститут н/г)

Ужгород (Університет)

Харків (Автомобільно-дорожній інститут, Університет, Політехнічний інститут, Інститут громадського харчування, Українська фармацевтична академія)

Чернівці (Університет)

 

Білорусія (Інститут математики АНБ, Радіотехнічний інститут, Медичний інститут (Мінськ), Педагогічний інститут (Вітебськ)), Великобританія (Фірма Logica (Лондон)), Канада (Університет (Манітоба), Університет Йорк, Вищий канадський коледж, Спорткомітет (Торонто)), Польща (Вища педагогічна школа (Ополє)), Росія (Військова академія, Гуманітарний університет (Москва)), США(Національна медична науково-дослідна корпорація (Гартфорд)), Технологічний інститут (Нью-Джерсі), Угорщина (Університет (Печ)), Швейцарія (IEC (Женева))

 

 

IІІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми української науково-технічної термінології»

20 - 23 вересня 1994р., м. Львів, Львівський політехнічний інститут

 

Тематика конференції:

 1. Історія, стан і перспективи розвитку україномовного науково-технічного стилю
 2. Теоретичні засади формування української науково-технічної термінології
 3. Принципи й методи науково-технічної лексикографії та науково-технічного стилю
 4. Проблеми українського спортивно-військового стилю
 5. Проблеми формування та стандартування української науково-технічної термінології
 6. Комп’ютерний супровід словників, банки терміносистем і видавничі комплекси науково-технічної літератури

 

Усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

277 (11)

3

48

84

16

15

17

51

42

33

Усього: 48

Усього: 126

 

Львів (Державний університет "Львівська політехніка", Університет ім. І.Франка, НДІ поліграфічної промисловості, Інститут українознавства НАНУ, 2-а міська поліклініка, Лісотехнічний університет, Науково-методичний інститут освіти, Індустріальний інститут, НДДІ "Система", Інститут прикладної фізики Львівського університету, Медичний інститут, Інститут екології Карпат НАНУ, Торгово-економічний інститут, Інститут фізичної культури, Фізико-механічний інститут НАНУ, НДІ епідеміології та гігієни, Видання ННЦ прикладної інформатики НАНУ)

Київ (УкрНДІ ССІ, Університет, Інститут сухопутних військ, Центр досліджень науково-технічного потенціалу й історії науки НАНУ, Інститут української мови НАНУ, Мовно-інформаційний фонд НАНУ, Інститут проблем міцності НАНУ, Інститут теоретичної фізики НАНУ, ВАК України, УкрНДІ НП "МАСМА", Автомобільно-дорожній інститут, Математичний центр УНА, Філія Харківської державної академії інженерів залізничного транспорту, Інститут мовознавства, Аграрний університет, Політехнічний інститут, Держстандарт України, Інститут інженерів цивільної авіації, УКРДІПРОНАФТОХІМ)

Вінниця (Технічний університет, Педагогічний інститут, Політехнічний інститут)

Болехів (Лісогосподарський ліцей)

Дніпропетровськ (Технічний університет залізничного транспорту, Університет)

Донецьк (Технічний університет, Комерційний інститут, Університет)

Запоріжжя (Машинобудівний інститут, Університет, Технічний університет)

Івано-Франківськ (Інститут нафти і газу, Прикарпатський університет)

Краматорськ (Індустріальний інститут)

Луцьк (Університет, Індустріальний інститут)

Миколаїв (Педагогічний інститут)

Полтава (Медичний стоматологічний інститут)

Стрий (Середня школа)

Тернопіль (Педагогічний інститут, Приладобудівний інститут)

Ужгород (Університет)

Харків (Політехнічний університет, Медичний інститут, Педагогічний університет, Університет, Інститут громадського харчування)

Хмельницький (Технологічний інститут)

Чернівці (Університет)

 

Білорусія (Педагогічний інститут (Вітебськ)), Канада (Університет (Манітоба)), Польща (Вища педагогічна школа (Слупськ), Ягеллонський університет), Росія (Екстерний гуманітарний університет, Військова академія (Москва), Комерційний інститут (Орел)), США (Бібліотека Конгресу (Вашингтон))

 

 

ІV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української науково-технічної термінології»

17 - 20 грудня 1996р., м. Львів, Львівський політехнічний інститут

 

Тематика конференції:

 1. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії
 2. Лексикографія та міжмовні зв’язки
 3. Термінознавство та суспільство
 4. Термінологія технічних наук
 5. Термінологія хеміко-біологічних наук

 

Усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

304 (25)

4

56

91

12

17

31

46

40

44

Усього: 60

Усього: 130

 

Львів (Державний університет "Львівська політехніка", Університет ім. І.Франка, Інститут українознавства НАНУ, Лісотехнічний університет, Інститут народознавства, Інститут прикладних проблем механіки та математики, Фізико-механічний інститут НАНУ, Сільськогосподарський інститут, Академія друкарства, Міжнародний центр освіти, науки і культури, Інститут фізичної культури, Інститут внутрішніх справ, Музичний інститут, Інститут регіональних досліджень, Інститут екології Карпат НАНУ, Медичний університет, Академія ветеринарної медицини)

Київ (УкрНДІ ССІ, Технічний університет, Інститут теоретичної фізики, Інститут педагогіки, Інститут української мови, Інститут проблем міцності, Інститут міжнародних відносин, Університет ім. Т.Шевченка, Транспортний університет, НІЦ "Електромережа", Український мовно-інформаційний фонд, Інститут статистики, Університет фізичного виховання та спорту, Інститут фізики, Математичний центр, Інститут сухопутних військ, Інститут мовознавства)

Вінниця (Технічний університет)

Дніпропетровськ (Університет)

Донецьк (Комерційний інститут, Технічний університет)

Дрогобич (Педагогічний інститут)

Запоріжжя (Технічний університет, Юридичний інститут)

Івано-Франківськ (Університет, Університет нафти і газу)

Луцьк (Університет, Індустрійний інститут)

Полтава (Гравіметрична обсерваторія)

Тернопіль (Приладобудівний інститут, Педагогічний інститут, Медичний інститут, Академія н/г, Медичний інститут)

Трускавець (Санаторій "Каштан")

Харків (Університет, Педагогічний університет, Інженерно-педагогічна академія, Інститут АСУТРАНСГАЗ, Політехнічний університет, Військовий університет, Інститут монокристалів, Інститут радіології, Медичний інститут, Центр охорони вод)

Черкаси (Технологічний інститут)

Чернівці (Університет)

 

Білорусія (Економічний інститут (Мінськ)), Великобританія (Logica UK Ltd. (Лондон)), Польща (Технічний університет, Університет ім. А.Міцкевича (Познань), Вища педагогічна школа (Слупськ)), Росія (Комерційний інститут, Технічний університет, Педагогічний університет (Орел), Військова академія (Москва)), США (Технологічний інститут (Ньюарк), Український термінологічний центр Америки - США та Канади (Вілмінгтон), Університет штату Мен (Ороно), Правління догляду якості повітря Півд. Каліфорнії (Гранада Гиллс), Міський університет (Нью-Йорк), CCT College (Hartford), Делаварський університет), Узбекистан (Університет (Самарканд))

 

 

Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології»

22 - 24 вересня 1998 р., м. Львів, Державний університет «Львівська політехніка»

 

Тематика конференції:

 1. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії
 2. Лексикографія та міжмовні зв’язки
 3. Нормування та стандартування термінології
 4. Термінологія природничих знань
 5. Термінологія гуманітарних знань

 

Усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

216 (11)

5

37

59

8

8

18

36

29

30

Усього: 34

Усього: 95

 

Львів (Державний університет "Львівська політехніка", Державний Університет ім. І.Франка, Вищий державний музичний інститут, Державний медичний університет, Інститут внутрішніх справ, Інститут народознавства НАНУ, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ, Державний інститут фізичної культури, Богословська академія, Комерційна кадемія, Державний лісотехнічний університет, Оздоровчий реабілітаційний центр "Сідус", ДНДІ "Система", Українська академія друкарства, Фізико-механічний інститут ім. Г.Карпенка НАНУ, НВО "ПроФарм")

Київ (Інститут мовознавства, Інститут психології ім. Г.Костюка, Інститут теоретичної фізики ім. М.Боголюбова НАНУ, Інститут української мови НАНУ, Державний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, Політехнічний інститут, Національний університет ім. Т.Шевченка, Національний економічний університет, УкрНДІ ССІ, Державний університет фізичного виховання і спорту)

Віниниця (Державний технічний університет)

Дніпропетровськ (Державний університет)

Донецьк (Державний технічний університет)

Дубляни (Державна сільськогосподарська академія)

Жовква (Агенство регіонального розвитку "Транс-Тракт")

Запоріжжя (Державний технічний університет, Юридичний інститут МВС України)

Івано-Франківськ (Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, Інститут права, економіки і будівництва, Технічний університет нафти і газу)

Луцьк (Волинський державний університет ім. Л. Українки)

Полтава (Гравіметрична обсерваторія)

Сімферополь (Університет)

Тернопіль (Державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка)

Трускавець (Санаторій "Каштан")

Ужгород (Державний університет)

Харків (НДПІ АСУтрансгаз, Інститут удосконалення лікарів, Військовий університет, Державний університет, Державний медичний університет, НДІ медичної радіології ім. С.Григор’єва)

Черкаси (Технологічний інститут)

Чернівці (Університет)

 

Австрія (Інфотерм (Відень)), Польща (Польський комітет нормалізації (Варшава)), Росія (Військова академія РВСП ім. Петра Великого (Москва)), США (Університет (Дрексель), Технологічний інститут (Нью Джерзі), Делаварський університет, DuPont Central&Development, warthmore College)

 

 

VI Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2000», 

19 - 21 вересня 2000 р., м. Львів, Державний університет «Львівська політехніка»

 

Тематика конференції:

 1. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії
 2. Лексикографія та міжмовні зв’язки
 3. Нормування та стандартування термінології
 4. Термінологія природничих знань
 5. Термінологія гуманітарних знань

 

Усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

180 (8)

5

33

53

10

10

16

32

25

21

Усього: 36

Усього: 78

 

Львів (Львівський державний екологічний політехнікум, Львівський державний медичний університет, Львівський інститут внутрішніх справ, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, Львівський державний інститут фізичної культури, Львівська богословська академія, Державний університет ім. І.Франка, Львівська комерційна академія, Український державний лісотехнічний університет, Львівська обласна державна адміністрація, Оздоровчий реабілітаційний центр народної медицини "Сідус", Товариство наукових викладів ім. св. П.Могили, Державний університет "Львівська політехніка")

Київ (ПП "АРГУС-Україна", Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, Інститут вищої освіти, Київський інститут залізничного транспорту, Інститут мовознавства, Інститут проблем міцності, Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова НАН України, Інститут української мови НАН України, Інститут кібернетики НАН України, Київський державний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Інститут фізики НАН України, Математичний центр ВАК України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Національний аграрний університет, Київська організація Шевченкового Братства України, УкрНДІ стандартизації, сертифікації й інформатики, Київський державний торговельно-економічний університет, Київський міжнародний університет цивільної авіації, Український державний університет фізичного виховання і спорту, Інститут хімії високомолекулярних сполук)

Луцьк (Волинський Державний університет ім. Л. Українки)

Вінниця (Вінницький державний технічний університет)

Дніпродзержинськ (Дніпродзержинський технічний університет)

Дніпропетровськ (Дніпропетровський державний університет)

Донецьк (Донецький державний університет, Донецький медичний університет, Донецький державний технічний університет)

Дрогобич (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка)

Житомир (Житомирський військовий інститут радіоелектроніки ім. С.П.Корольова)

Жовква

Запоріжжя (Запорізький державний технічний університет, Запорізький юридичний інститут МВС України)

Івано-Франківськ (Технічний університет нафти і газу)

Луцьк (Волинський Державний університет ім. Л. Українки)

Полтава (Українська медична стоматологічна академія, Полтавська гравіметрична обсерваторія НАНУ)

Сімферополь (Таврійський національний університет)

Тернопіль (Академія народного господарства, Медичний інститут ім. ак. І. Горбачевського)

Ужгород (Ужгородський державний університет)

Харків (УкрЕнергоМережПроект, Харківський інститут пожежної безпеки, Інститут радіофізики та електроніки НАН, НДПІАСУТРАНСГАЗ (АТ "УКРГАЗПРОМ"), Політехнічний університет, СЗШ N 62, Харківська державна академія технології та організації харчування, Харківський національний університет)

Хмельницький (Академія прикордонний військ, Технологічний університет Поділля)

Черкаси (Черкаський технологічний інститут)

Чернівці (Чернівецький Державний університет ім. Ю. Федьковича)

Австрія (Інфотерм), КазахстанПольща (Akademia Techniczno-Rolnicza) США (Координаційний комітет допомоги Україні, Гуманітарно-технічний коледж, Технологічний інститут Ню Джерзі, Portland State University)

 

 

VII Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2002»

24 - 26 вересня 2002р., м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

 

Тематика конференції:

 1. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії
 2. Лексикографія та міжмовні зв’язки
 3. Нормування та стандартизація термінології
 4. Термінологія природничих знань (науково-технічна, хеміко-біологічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо)
 5. Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо)

 

Усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

174 (7)

4

32

47

11

8

15

34

23

13

Всього: 34

Всього: 70

 

Опубліковано 129 статей (167 авторів)

Львів (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львівська академія мистецтв, Львівська комерційна академія, Львівська обласна державна адміністрація, Львівський державний інститут фізичної культури, Львівський державний медичний університет, Львівський інститут внутрішніх справ, Львівський інститут пожежної безпеки, Львівський національний університет ім. І. Франка, Національний університет "Львівська політехніка", Оздоровчий реабілітаційний центр народної медицини "Сідус", Товариство наукових викладів ім. св. П. Могили, Українська академія друкарства ім. І.Федорова, Український державний лісотехнічний університет, Фізико-механічний інститут НАН України ім. Г. Карпенка)

Київ (Академія медичних наук України, Інститут міжнародних відносин, Інститут стратегічних досліджень при адміністрації Президента, Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова НАНУ, Інститут української мови НАНУ, Інститут фізики АН України, Київський Державний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Київський інститут залізничного транспорту, Комітет з питань стандартизації, метрології, сертифікації, УкрНДІ стандартизації, сертифікації та інформатики

Математичний центр ВАК України, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Національна бібліотека України ім. Вернадського, Науковий діагностичний центр "Здоров'я літніх людей", Національний медичний університет ім. О.Богомольця, Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, Київська організація Шевченкового Братства України, Київський інститут підприємництва, права і реклами, Київський державний торговельно-економічний університет, Національний авіаційний університет, Український державний університет фізичного виховання і спорту, Інститут кібернетики НАН України)

Вінниця (Вінницький державний технічний університет, Вінницький інститут регіональної економіки та управління)

Дніпродзержинськ (Дніпродзержинський технічний університет)

Дніпропетровськ (Дніпропетровський національний університет)

Донецьк (Донецький медичний університет, Донецький державний технічний університет)

Дрогобич (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка)

Дубляни (Львівський державний аграрний університет)

Запоріжжя (Запорізький національний технічний університет, Запорізький юридичний інститут МВС України)

Івано-Франківськ (Прикарпатський університет ім. В. Стефаника)

Кривий Ріг (Криворіжський технічний університет)

Луцьк (Волинський Державний університет ім. Л. Українки)

Нікополь (Юридичний факультет)

Полтава (Полтавська гравіметрична обсерваторія НАНУ)

Рівне (Український державний університет водного господарства і природокористування, Рівненський інститут слов'янознавства)

Суми (Сумський національний аграрний університет)

Тернопіль (Тернопільська академія народного господарства, Тернопільський державний технічний університет ім. І.Пулюя, Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка)

Харків (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський державний економічний університет, Харківський інститут пожежної безпеки, НДПІАСУТРАНСГАЗ (АТ "УКРГАЗПРОМ"), Харківський інститут удосконалення лікарів, СЗШ N 62, Харківська державна академія технології та організації харчування, Харківський державний медичний університет, Харківський НДІ медичної радіології ім. С. Григор'єва, Харківський національний університет)

Хмельницький (Національна Академія прикордонний військ)

Чернівці (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича)

 

Білорусія (Гомельський державний університет ім. Ф. Скарини) Польща (Технічно-сільськогосподарська академія (Бидгощ)) США (Товариство Українських інженерів Америки (Бріджвотер), Гуманітарно-технічний Коледж (Міннеаполіс), Український Термінологічний Центр Америки (Нью-Йорк), Мейнський Університет (Ороно), Сварсморський Коледж (Веллінґфорд))

 

VIII Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2004», 

7 - 9 вересня 2004 р., м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

 

Тематика конференції:

 1. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії
 2. Лексикографія та міжмовні зв’язки
 3. Термінологія природничих знань
 4. Термінологія гуманітарних знань

 

Усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

193 (5)

6

28

47

11

8

14

37

21

24

Усього – 33

Усього – 82

Опубліковано 131 стаття (180 авторів)

Львів (Агенція іноземних мов "Руна", ЗАТ "ЛАЗ", Західноукраїнський інститут комп'ютерних технологій та управління, Інститут народознавства НАНУ, Інститут прикладних проблем механіки та математики НАНУ, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАНУ, Львівська академія мистецтв, Львівська комерційна академія, Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАНУ, Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького, Львівський банківський інститут НБУ, Львівський державний інститут фізичної культури, Львівський інститут економіки і туризму, Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, Львівський інститут пожежної безпеки, Львівський монастир св. Онуфрія, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський національний університет ім. І.Франка, Львівський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації, Львівський юридичний інститут, Наукове товариство ім. Т.Шевченка, Національна Академія наук України, Національний університет "Львівська політехніка", Товариство наукових викладів ім. св. П.Могили, Українська академія друкарства ім. І.Федорова, Український державний лісотехнічний університет, Фізико-механічний інститут НАНУ ім. Г. Карпенка)

Київ (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ, Інститут математики НАНУ, Інститут мовознавства НАНУ, Інститут теоретичної фізики ім. М.Боголюбова НАНУ, Інститут української мови НАНУ, Інститут фізики АН України, Інститут хімії високомолекулярних сполук, Київський національний економічний університет, Київський національний торговельно-економічний університет, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Національна бібліотека України ім. М.Вернадського, Національний авіаційний університет, Національний медичний університет ім. О.Богомольця, НТУУ "КПІ", Технічний ліцей при НТУУ "КПІ", ТОВ "Автогума", Український державний університет фізичного виховання і спорту, Український мовно-інформаційний фонд, УкрНДІНП "Масма")

Вінниця (Вінницький інститут регіональної економіки та управління, Вінницький національний технічний університет)

Дніпродзержинськ (Дніпродзержинський коледж фізичного виховання)

Дніпропетровськ (Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту)

Донецьк (Донецький медичний університет)

Дрогобич (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка)

Дубляни (Львівський державний аграрний університет)

Запоріжжя (Запорізький національний технічний університет)

Івано-Франківськ (Державний Технічний університет нафти і газу)

Калуш (ПНВК фірма "Віта-Інг")

Кривий Ріг (Криворізький технічний університет)

Миколаїв (Миколаївський державний аграрний університет)

Моршин (МПП ЗЕЛЕН-ЦЕНТР)

Нікополь (Юридичний факультет)

Одеса (Одеська національна юридична академія)

Полтава (Полтавська гравіметрична обсерваторія НАНУ, Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка)

Рівне (Рівненський інститут слов'янознавства)

Тернопіль (Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського, Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка)

Умань (Уманьский державний педагогічний університет ім. П. Тичини)

Харків (Військовий університет, Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського, НДПІАСУТРАНСГАЗ (АТ "УКРГАЗПРОМ"), Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Українська інженерно-гірнича академія, Харківська державна академія технології та організації харчування, Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківський державний медичний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський НДІ медичної радіології ім. С.Григор'єва, Харківський національний університет)

Чернівці (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського Національного торговельно-економічного університету)

 

Білорусія (Заклад освіти "Гомельський державний технічний університет ім. П.О. Сухого"), Литва (Акціонерне товариство "Архетипон", Вільнюський університет), США (Гуманітарно-технічний Коледж (Міннеаполіс))

 

 

IХ Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2006», 

19 - 21 вересня 2006 р., м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

 

Тематика конференції:

 1. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії
 2. Лексикографія та міжмовні зв’язки
 3. Нормування та стандартування термінології
 4. Термінологія природничих знань
 5. Термінологія гуманітарних знань

 

Усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

188 (5)

6

24

36

8

6

11

38

17

16

Усього: 25

Усього: 71

 

Усього доповідей 141 (184 автори)

Опубліковано 133 статті (176 авторів)

Львів (Національний університет "Львівська політехніка", Львівський національний університет ім. І. Франка, Національна академія наук України, Львівська державна музична академія ім. М. Лисенка, Міжнародна громадська організація оздоровлення "Ерідан", Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львівський державний інститут фізичної культури, Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького, Львівська комерційна академія, Львівський монастир св. Онуфрія, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Інститут прикладних проблем механіки та математики НАН України, Товариство наукових викладів ім. св. П.Могили, Львівський державний університет внутрішніх справ)

Київ (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Державна академія кадрів Міністерства культури і туризму, Інститут математики НАН України, Інститут мовознавства НАН України, Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова НАНУ, Інститут української мови НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київський державний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Інститут фізики АН України, Технічний ліцей при НТУУ "КПІ", УкрНДІНП "Масма", Київський національний лінгвістичний університет, Київський національний торговельно-економічний університет, Національний авіаційний університет, Український державний університет фізичного виховання і спорту, Київський національний університет будівництва і архітектури)

Дніпропетровськ (Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту)

Донецьк (Донецький державний медичний університет)

Дрогобич (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка)

Дубляни (Львівський державний аграрний університет)

Житомир (Житомирський державний університет ім. Івана Франка, Інститут сільського господарства Полісся УААН)

Жовква

Запоріжжя (Державний медичний університет, Запорізький національний технічний університет, Запорізький юридичний інститут ДДУВС)

Івано-Франківськ (Прикарпатський університет ім. В. Стефаника)

Калуш (ПНВК фірма "Віта-Інг")

Луцьк (Волинський Державний університет ім. Л. Українки)

Нікополь (Нікопольський факультет Одеської національної юридичної академії)

Одеса (Одеська державна академія холоду, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова)

Полтава (Полтавська гравіметрична обсерваторія НАНУ)

Рівне

Слов’янськ (Слов'янський державний педагогічний університет)

Тернопіль (Тернопільський державний економічний університет, Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка)

Умань (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини)

Харків (НДПІАСУтрансгаз, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Академія цивільного захисту України, Харківський державний економічний університет, Харківський НДІ медичної радіології ім. С. Григор'єва, Українська інженерно-педагогічна академія, Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого, Військовий університет, Харківський державний медичний університет, Харківський національний університет ім. Каразіна)

Хмельницьк (Національна академія прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького)

Чернівці (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Видавництво "Золоті литаври")

 

Литва (Акціонерне товариство "Архетипон" (Вільнюс), Вільнюський університет (Вільнюс)), США (Гуманітарно-технічний Коледж (Міннеаполіс), Наукове товариство ім. Шевченка в Америці (Shevchenko Scientific Society) (Нью-Йорк))

 

 

Х Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2008», 

30 вересня - 2 жовтня 2008 р., м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

 

4 секції:

 1. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Нормування та стандартування термінології.
 2. Лексикографія та міжмовні зв’язки
 3. Термінологія природничих знань
 4. Термінологія гуманітарних знань

 

Усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

163 (3)

4

28

35

8

7

13

28

14

23

Усього: 28

Усього: 65

 

Усього доповідей 123 (185 авторів)

Опубліковано 111 статей (172 автора)

Львів (Національний університет "Львівська політехніка", Львівський регіональний державний центр стандартизації, метрології та сертифікації, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львівський інститут менеджменту, Львівська комерційна академія, Львівський медичний інститут, Львівський національний університет ім. І. Франка, Національна академія наук України, Львівський національний аграрний університет, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. Підстригача НАН України, Товариство наукових викладів ім. св. П. Могили, Львівський державний університет внутрішніх справ, Українська козацька академія теорії і політики безпеки України, Львівський державний університет фізичної культури)

Київ (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут математики НАН України, Інститут мовознавства НАН України, Інститут програмних систем НАН України, Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова НАН України, ТК 70 "Застосування статистичних методів", Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Інститут фізики НАН України, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ліцей НТУУ "КПІ", Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" Держспоживстандарту України, ТОВ "Ай-Тайр", Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, Національний авіаційний університет, Український державний університет фізичного виховання і спорту)

Дніпропетровськ (Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту)

Донецьк (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Донецький національний технічний університет)

Дрогобич (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка)

Жовква

Запоріжжя (Державний медичний університет, Запорізький національний технічний університет, Запорізький юридичний інститут ДДУВС)

Краматорськ (ТОВ "Агрофірма "Гермес")

Миколаїв (Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова)

Одеса (Одеська Державна академія будівництва та архітектури, Одеська державна академія холоду)

Полтава (Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Полтавська гравіметрична обсерваторія НАН України, Полтавський університет споживчої кооперації України)

Рівне (Рівненський державний гуманітарний університет)

Слов’янськ (Слов'янський державний педагогічний університет)

Тернопіль (Тернопільська академія народного господарства, Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка)

Умань (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини)

Харків (НДПІАСУтрансгаз, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Українська інженерно-педагогічна академія, Лабораторія годівлі моногастричних тварин, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, Університет цивільного захисту України, Харківський національний університет ім. Каразіна, Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди)

Чернівці (Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського Національного торговельно-економічного університету)

 

Австрія International Informational Centre for Terminology (Відень), США (Гуманітарно-технічний коледж (Міннеаполіс), University of Maine (Ороно))

 

 

ХI Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2010», 

1 - 2 жовтня 2010р., м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

 

Організатори конференції:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Держспоживстандарт України
 • Національний університет "Львівська політехніка"
 • Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології
 • Наукове товариство імені Тараса Шевченка
 • Львівське відділення Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка

4 секції:

 1. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Нормування та стандартування термінології
 2. Лексикографія та міжмовні зв’язки
 3. Термінологія природничих знань
 4. Термінологія гуманітарних знань

 

Усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

158 (2)

4

19

36

8

6

7

31

10

23

Усього – 21

Усього – 64

Усього доповідей 116

Опубліковано 103 статті

Львів (Національний університет "Львівська політехніка", Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Львівський регіональний державний центр стандартизації, метрології та сертифікації, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львівська комерційна академія, Львівський медичний інститут, Львівський національний університет ім. І. Франка, Львівський історичний музей, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський державний університет внутрішніх справ, Українська Козацька академія теорії і політики безпеки України, Львівський державний університет фізичної культури)

Київ (Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут математики НАН України, Інститут програмних систем НАН України, Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова НАН України, Інститут української мови НАН України, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Інститут фізики АН України, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Логрус", Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний авіаційний університет)

Вінниця (Вінницький фінансово-економічний університет)

Донецьк (Донецький національний технічний університет)

Дубляни (Львівський національний аграрний університет)

Дубно (Дубенський коледж культури й мистецтв)

Запоріжжя (Державний медичний університет, Запорізький національний технічний університет)

Ірпінь (Національний університет державної податкової служби України)

Луганськ (Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля)

Луцьк (Волинський Державний університет ім. Лесі Українки)

Мелітополь (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького)

Миколаїв (Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова)

Одеса (Одеська Державна академія будівництва та архітектури, Одеська державна академія холоду)

Полтава (Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Полтавська гравіметрична обсерваторія НАН України)

Рівне (Національний університет водного господарства і природокористування, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем'янчука)

Севастополь (Академія військово-морських сил ім. П. С. Нахімова)

Слов’янськ (Слов'янський державний педагогічний університет)

Тернопіль (Тернопільська академія народного господарства, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка)

Умань (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини)

Харків (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Науково-дослідний і проектний інститут транспорту газу, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харківський національний університет внутрішніх справ, Університет цивільного захисту України, Харківський державний медичний університет, Харківський національний університет ім. Каразіна)

Чернігів (Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського)

 

Білорусь (Гомельський державний університет ім. Франціска Скарини, Гомель)

США (Міннеаполіс)

 

 

ХII Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2012», 

27 - 29 вересня 2012 р., м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

 

Організатори конференції:

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 • Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології
 • Наукове товариство імені Тараса Шевченка
 • Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка
 • Український термінологічний центр Америки (США і Канади)

4 секції:

 1. Теоретичні засади термінознавства
 2. Лексикографія та міжмовні зв’язки
 3. Термінологія природничих знань
 4. Термінологія гуманітарних знань

 

Усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

122 (2)

5

23

28

3

5

13

36

7

14

Усього – 21

Усього – 57

Усього доповідей 95

Опубліковано 88 статті

Львів (Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладних проблем механіки й математики імені Я. С. Підстригача НАН України, Львівська комерційна академія, Львівський державний університет внутрішніх справ, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Національний лісотехнічний університет України, Львівський університет фізичної культури)

Київ (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова, Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова, Інститут української мови НАН України, Інститут фізики НАН України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міжнародне Енциклопедичне Бюро з Фізики, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Національний університет фізичного виховання і спорту України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Український науково-дослідний Інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА»)

Вінниця (Вінницький фінансово-економічний університет)

Дніпропетровськ (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

Донецьк (Донецький національний медичний університет)

Дрогобич (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

Дубно (Дубенський коледж культури та мистецтв)

Запоріжжя (Запорізький національний технічний університет)

Кіровоград (Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка)

Луганськ (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля)

Луцьк (Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцький національний технічний університет)

Миколаїв (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова)

Одеса (Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеська державна академія холоду, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Полтава (Полтавська гравіметрична обсерваторія НАН України)

Рівне (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. С. Дем’янчука, Національний університет водного господарства та природокористування, Рівненський державний гуманітарний університет)

Слов’янськ (Слов’янський державний педагогічний університет)

Тернопіль (Тернопільський національний економічний університет)

Харків (Інститут транспорту газу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний університет цивільного захисту України, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний університет імені В. Каразіна, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету)

Черкаси (Східноєвропейський університет економіки і менеджменту)

 

Білорусь (Гомельський державний технічний університет імені П. В. Сухого, Гомель)

США (Міннеаполіс)

 

 

ХIII Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2014», 

27 - 29 вересня 2014 р., м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

 

Організатори конференції:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 • Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології
 • Наукове товариство імені Шевченка
 • Наукове товариство імені Шевченка в Америці
 • Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

3 секції:

 1. Теоретичні засади термінознавства. Лексикографія та міжмовні зв’язки. Нормування та стандартування термінології
 2. Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо)
 3. Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо)

 

Усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

86 (2)

3

14

21

5

5

3

17

9

10

Усього: 13

Усього: 36

Усього доповідей: 61

Опубліковано: 56

Львів (Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, Національний університет «Львівська політехніка», ВАТ ЛьвівОРГРЕС, Всеукраїнська громадська організація «Вільна козацька академія національної безпеки і оборони України», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту (Львівська філія), Львівський державний університет внутрішніх справ, Львівський державний університет фізичної культури, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Національний лісотехнічний університет України, Український Католицький Університет)

Київ (Верховна Рада України, Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України, Інститут української мови НАН України, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», НДІННП «МАСМА», Університет «Україна»)

Дніпропетровськ (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаяна)

Дрогобич (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка)

Дубно (Дубенський коледж культури та мистецтв)

Запоріжжя (Запорізький національний технічний університет)

Кам’янець-Подільський (Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка)

Ковель (Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ)

Миколаїв (Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова)

Одеса (Одеська національна академія харчових технологій)

Острог (Національний університет «Острозька академія»)

Полтава (Полтавська гравіметрична обсерваторія НАН України)

Рівне (Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства КСУ)

Сімферополь (Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського)

Тернопіль (Тернопільський національний економічний університет)

Харків (Інститут транспорту газу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний університет цивільного захисту України, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет)

 

Польща (Варшавський університет, Варшава)

США (Міннеаполіс)

 

 

ХIV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016», 

29 вересня – 1 жовтня 2016 р., м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

 

Організатори конференції:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 • Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології
 • Наукове товариство імені Шевченка
 • Наукове товариство імені Шевченка в Америці
 • Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

3 секції:

 1. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Лексикографія та міжмовні зв’язки
 2. Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо)
 3. Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо)

 

усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

88 (4)

3

13

24

4

6

3

15

3

6

Усього – 13

Усього – 24

Усього доповідей: 56

Опубліковано: 53

Львів (Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, Національний університет «Львівська політехніка», ВНКЗ ЛОР «Інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А. Крупинського, Всеукраїнська громадська організація «Вільна козацька академія національної безпеки і оборони України», ДП «Львівстандартметрологія», Західний науковий центр НАН України, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національна академія сухопутних військ ім. гетьм. П. Сагайдачного, Національний лісотехнічний університет України)

Київ (Інститут мовознавства ім. О. Потебні НАНУ, Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Національний авіаційний університет, Національний університет «Києво-Могилянська академія», НДІ нафтопереробної та нафтохімічної промисловості МАСМА, Університет «Україна»)

Дубляни (Львівський національний аграрний університет)

Запоріжжя (Запорізький національний технічний університет)

Кам’янець-Подільський (Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка)

Миколаїв (Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова)

Одеса (Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеська національна академія харчових технологій, Одеський національний університет ім. І. Мечникова)

Полтава (Полтавська гравіметрична обсерваторія НАН України, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка)

Рава-Руська (ДП «Рава-Руський лісгосп»)

Рівне (Рівненський державний гуманітарний університет)

Слов’янськ (Донбаський державний педагогічний університет)

Харків (Інститут транспорту газу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський авіаційний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний університет будівництва та архітектури)

  

Австрія (Міжнародний інформаційний термінологічний центр Infoterm, Відень)

Канада (Оттава)

Польща (Варшавський університет, Варшава)

США (Міннеаполіс)

 

 

ХV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2018», 

4 - 6 жовтня 2018 р., м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

Організатори конференції:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 • Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології
 • Наукове товариство імені Шевченка
 • Наукове товариство імені Шевченка в Америці
 • Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

2 секції:

1.   Теоретичні засади термінознавства та лексикографії

      Лексикографія та міжмовні зв’язки

      Нормування та стандартизація термінології

2.   Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, військова, сільськогосподарська тощо)

      Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, спортивна, філософсько-богословська тощо)

усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

58 (3)

1

14

12

2

4

7

10

7

7

Усього – 13

Усього – 24

 

 Усього доповідей: 36. Опубліковано: 32

 

Запоріжжя Запорізький національний університет

Київ Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Університет «Україна», ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»

Лиман Донецький національний медичний університет МОЗ України

Львів Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний лісотехнічний університет України, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Українська академія друкарства

Миколаїв Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Одеса Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Рівне Рівненський державний гуманітарний університет

Харків Інститут транспорту газу, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Українська інженерно-педагогічна академія

Хмельницький Хмельницький політехнічний коледж

Черкаси Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

США м. Міннеаполіс

Франція м. Морекур

Японія Yamaguchi University, м. Ямаґуті