Секції

  1.   Теоретичні засади термінознавства та лексикографії
  2.   Нормування та стандартування термінології
  3.   Лексикографія та міжмовні зв’язки
  4.   Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, медична, військова, сільськогосподарська тощо)
  5.   Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, спортивна, філософсько-богословська тощо)