М. Д. Кухтин

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»