Розроблення мультимедійної системи з елементами ігрових задач

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних технологій видавничої справи
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Для розробки мультимедійної системи з використанням елементів гейміфікації в навчанні досліджено значення поняття «ігрофікації» та визначено основні елементи, які використовуються для гейміфікації у навчальному процесі. Розроблене програмне рішення для вивчення іноземної мови із елементами гейміфікації покращить навчальний процес початківців.

  1. .Вивчення мови — як гра на музичному інструменті. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://englishstudent.net/blog/2018/01/11/вивчення-мови-як-гра-на-музичному-ін/.
  2. .Титова С.В., Чикризова К.В. Геймификация в обучении иностранным языкам: психолого- дидактический и методический потенциал // Педагогика и психология образования. 2019. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-v-obuchenii-inostrannym... metodicheskiy-potentsial.
  3. .Гейміфікація або ігрофікація на уроках [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakinppo.org.ua/kabineti/kabinet-metodiki-vikladannja-suspilnogum... disciplin/inozemni-movi/287-movni-tabori/dilimosja-vrazhennjami/hust-hustskij-rajon/5140-gejmifikacija-abo- igrofikacija-na-urokah-ukrainskoi-movi-ta-literaturi.
  4. Figma. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.figma.com/file/ YZhW4rsrxV2RGNllmW0i9T/English?node-id=1%3A62
  5. Qt Documentation. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://doc.qt.io.
  6. Создание гибридного Qt Quick и C++ приложения. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://habr.com/ru/post/122046/
  7. Qt 4.5 и Qt Creator 1.0 теперь с нами! [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://habr.com/ru/post/53565/