Інструкція для авторів

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України і складатися з таких частин:

  1. Постановка проблеми.
  2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
  3. Формулювання цілі статті.
  4. Виклад основного матеріалу.
  5. Висновки.
  6. Список літератури (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації) друкують окремим рядком у верхньому правому кутку.

Анотацію українською та англійською мовами подають перед текстом статті.

Після анотацій ОБОВ’ЯЗКОВО вказують ключові слова кожною мовою.

Для спрощення підготовки електронних версій статей фахових видань рекомендується використовувати стилевий файл (шаблон) Scientific Paper із заданими стилями та параметрами документу. Стилевий файл розроблено на основі шаблону Scientific Paper, автором якого є проф., д.т.н. Жежнич П.І.