Тематичне спрямування

У журналі «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» публікуються наукові статті за такими рубриками та тематиками.

 1. Сучасні інформаційні технології САПР
  • Візуальне моделювання.
  • Розробка та аналіз засобів віддаленого проектування.
  • Паралельні та розподільчі системи.
  • Розподілові обчислення в мережах.
  • Перспективні напрямки розробки програмного забезпечення та тестування технологічних процесів.
 2. Проектування спеціалізованих систем та пристроїв
  • Спеціалізована комп’ютерна система.
  • Комп’ютерна система та мережі.
  • Бази даних та знань.
  • Технологія та система автоматизованої обробки текстової та графічної інформації.
  • Дизайн елементів MEMS.
  • CAD-системи для проектування MEMS.
 3. Моделі та методи проектування радіоелектронних пристроїв та систем
  • Обробка сигналів в радіоелектронній системі та телекомунікаціях.
  • Інструменти телекомунікацій та радіоелектронного проектування.
  • Методи та засоби цифрової обробки сигналів.
  • Нові матеріали в мікроелектроніці.
  • Завдання оцінки надійності.
 4. Оптимальні дизайнерські проблеми
  • Завдання оптимального дизайну.
  • Об’єктно-орієнтовані методи проектування.
  • Комбінаторні та графічні завдання величезного розміру.
  • Конструктор конструктора засобів радіоелектроніки.
  • Перевірка проектного рішення.
  • Теплові проблеми в мікроелектроніці.
 5. Моделі та методи для мікро електромеханічних систем
  • Математична модель датчиків і виконавчих механізмів.
  • Моделювання та проектування мікросистем.
  • Нові мікроелектронні технології.
  • Нова технологія індустрії IC та MEMS.
 6. Практичне застосування САПР
  • Сучасні САПР в робототехніці та системах IoT.
  • Проектування та впровадження вбудованих систем.
  • Промислове застосування алгоритмів та підходів до проектування.
 7. Технології для медицини
  • Біомедична електроніка.
  • САПР в медичних цілях.
  • Реінжиніринг на основі моделей САПР.
  • Електронні та комп’ютерні засоби в біомедичній інженерії.
  • Порівняльний аналіз моделей САПР