Номер 626, 2008

У цьому номері

(19 статей)

Каркульовський В. І., Керницький А. Б., Мотика І. І., Каркульовський Б. В., Кісь Я. П.

ст. 21 – 25

Яковина B. C., Федасюк Д. В., Салій С. І., Сенів М. М.

ст. 55 – 62

Різник О. Я., Юрчак І. Ю., Парубчак В. О.

ст. 79 – 83

Білаль Раді А’Ґґель Аль-Забі, Керницький А. Б., Лобур М. В., Ткаченко С. П.

ст. 90 – 93

Теслюк В. М., Загарюк Р. В., Алі Аль Омарі, Бобало С. І.

ст. 110 – 116

Редакційна колегія

Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур

Заступник відповідального редактора к.т.н., доцент Ткаченко Сергій Петрович

Відповідальний секретар к.т.н., доцент Макар Володимир Мирославович

Члени редколегії

професор, д-р техн. наук Лобур М.В.

доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.

професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.

професор, д-р техн. наук Мельник Р.А.

професор, д-р техн. наук Недоступ Л.А.

професор, д-р техн. наук Пасічник В.В.

професор, д-р техн. наук Русин Б.П.

професор, д-р техн. наук Федасюк Д.В.

професор, д-р техн. наук Тимощук П.В.

доцент, канд. техн. наук Каркульовський В.І.

доцент, канд. техн. наук Макар В.М.

доцент, канд. техн. наук Мотика І.І.

доцент, канд. техн. наук Теслюк В.М.

 

Рекомендовано Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 10 засідання від 4.03.2008 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія KB № 13038-1922Р від 20.07.2007р.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.