Інформаційно-розрахунковий метод для визначення теплофізичних характеристик композитних матеріалів

2010;
: ст. 51 – 54
Authors: 

Кужидловський К., Лобур М. М., Фармага І. В., Матвійків О. М.

К. Кужидловський1, М. М. Лобур2, І. В. Фармага2, О. М. Матвійків2

  1. Варшавський технологічний університет, факультет матеріалознавства.
  2. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра систем автоматизованого проектування.

Розроблено методику визначення теплофізичних характеристик, зокрема коефіцієнта теплопровідності, питомої теплоємності та густини на основі моделювання розподілу температурного поля в неоднорідних матеріалах.

1. Koval V.A., Farmaga I.W., Strojwas A.J., Director S.W. “MONSTR”: A complete thermal simulation of electronics systems // Proceedings of the 31st Design Automation Conference, San Diego, CA, June 6-10, 1994, pp. 570–575. 2. Макар В.М., Матвійків О.М. H-адаптивне моделювання на основі методу скінченних елементів. Частина 2. // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: “Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика”, № 471, 2004. – С. 102–109. 3. Дульнев Г.Н., Парфенов В.Г., Сигалов А.В. Методы расчета теплового режима приборов. – М.: Радио и связь, 1990. 4. Соболь И.М. Метод Монте-Карло.– М.: Наука, 1968. – 64 с. 5. Лобур М.В. Теслюк В.М., Керницкий А.Б. Математические модели оптимизации ТП производства ИС и микровстроенных систем // Сб. науч. тр. V МНПК “Вузовская наука, промышленность, международное сотрудничество” (13 – 15 окт. 2004 г.), Минск, Белорусь. – С. 314–317.