Метод каскадного застосування компресуючої нейронної мережі та методів контекстного моделювання

2010;
: ст. 87 – 92
Authors: 

Поліщук У. В., Цимбал Ю. В., Юрчак І. Ю.

У. В. Поліщук1, Ю. В. Цимбал1, І. Ю. Юрчак2

Національний університет «Львівська політехніка»:

  1. кафедра автоматизованих систем управління.
  2. кафедра систем автоматизованого проектування.

Розглянуто варіант послідовного застосування компресуючої нейронної мережі та методів контекстного моделювання для ефективного ущільнення даних, зокрема зображень та аудіосигналів. Запропонований метод оснований на поданні проміжного архіву зберігання даних у форматі чисел з фіксованою комою та забезпечує покращення характеристики щодо коефіцієнта компресування та якості відтворення первинних даних.

1. Сергеенко В.С., Баринов В.В. Сжатие данных, речи, звука и изображений в телекоммуникационных системах. – М.: Издательское преприятие РадиоСофт, 2009. – С.33–40. 2. Сэломон Д. Сжатие данных, изображений и звука. – М.: Техносфера, 2004. 3. Osovski S. Sieci neuronowe dla przetwarzania informacji. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. – Warszawa, 2000. 4. Christopher M. Bishop. Neural Networks for Pattern Recognition. Oxford University Press (1999). 5. Ткаченко Р.О. Нова парадигма штучних нейронних мереж прямого поширення // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка”: Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – 1999. – № 86. – С.43–54. 6. Грицик В.В., Ткаченко Р.О. Нові підходи до навчання штучних нейромереж // Доповіді Національної академії наук України. – 2002. – № 11. – С.59–65. 7. Verma B., Blumenstein M., Kulkarni S. A New Compression Technique Using an Artificial Neural Network // Journal of Intelligent Systems, 1999, vol. 9, № 1. – Р.39–54. 8. Verma B., Blumenstein M., Kulkarni S. A Neural Network Based Technique for Data Compression // Proceedings of the IASTED International Conference on Modelling and Simulation, MSO '97, Singapore. – Р.12–16. 9. Vilovic I. An Experience in Image Compression Using Neural Networks // 48th International Symposium ELMAR-2006, 07-09 June 2006, Zadar, Croatia. – Р.95–98. 10. Durai A.S, Saro A.E., Phil M. An Improved Image Compression approach with Self-Organizing Feature Maps using Cumulative Distribution Function // GVIP Journal, Volume 6, Issue 2, September, 2006. – Р.122–128.