Порівняння мір подібності фрагментів мовних сигналів

2010;
: ст. 187 – 189
Authors: 

Ткаченко B. C.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

Розглянуто деякі міри подібності фрагментів мовних сигналів, які використовуються під час їх розпізнавання. Розроблено алгоритм та комплекс програм для обробки сигналів, наведено результати роботи програм.

1. Каркульовський В.І., Ткаченко В.С. Особливості методів сегментації мовленнєвих сигналів // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». «Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика».– 2009. – № 651. – С. 141–144. 2. Винцюк Т.К. Анализ, распознавание и интерпретация речевых сигналов. – К.: Наук. думка, 1987. – 264 с. 3. Фланаган Дж. Анализ, синтез и восприятие речи: пер. с англ. / под ред. А.А. Пирогова. — М.: Связь, 1968. — 396 с. 4. Romanyshyn Y., TkachenkoV. Comparison of similarity measures of speech signals fragments //IEEE MEMSTECH'2010. – Polyana, 2010. – P.184. 5. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс; 2-е изд. / пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2006. – 1104 с.