Порівняння мір подібності фрагментів мовних сигналів

2010;
: pp. 187 – 189
Автори: 
Ткаченко B. C.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

Some measures of similarity of speech signals fragments, which are used for their recognition are considered. The algorithm and program complex for signal processing are developed.

1. Каркульовський В.І., Ткаченко В.С. Особливості методів сегментації мовленнєвих сигналів // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». «Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика».– 2009. – № 651. – С. 141–144. 2. Винцюк Т.К. Анализ, распознавание и интерпретация речевых сигналов. – К.: Наук. думка, 1987. – 264 с. 3. Фланаган Дж. Анализ, синтез и восприятие речи: пер. с англ. / под ред. А.А. Пирогова. — М.: Связь, 1968. — 396 с. 4. Romanyshyn Y., TkachenkoV. Comparison of similarity measures of speech signals fragments //IEEE MEMSTECH'2010. – Polyana, 2010. – P.184. 5. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс; 2-е изд. / пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2006. – 1104 с.