Порівняння ефективності реалізацій ШПФ у програмних бібліотеках

2011;
: ст. 26 – 30
Authors: 

Рикмас Р.

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра систем автоматизованого проектування

Наведено огляд реалізацій алгоритмів ШПФ (швидке перетворення Фур’є) в програмних бібліотеках, які поширені під час розроблення програмного забезпечення, зокрема FFTW, Intel IPP , CUDA CuFFT для реалізації ШПФ. Серед них визначено такі, які б сприяли максимально ефективному використанню обчислювальних ресурсів сучасного комп’ютера.

1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://uk.wikipedia.org/. 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.fftw.org/. 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://developer. nvidia.com/cufft/. 4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://software.intel. com/enus/articles/intel-ipp/. 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.mathworks.com. 6. Integrated Performance Primitives 7.0 Documentation. 7. CUDA CUFFT Library Documentation. 8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://software.intel.com/en-us/articles/opencl-sdk/9999 9. Процько І.О. Обчислювальні структури адаптивного до обсягу ШПФ // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". № 651. – 2009. – С. 145–150.