Fourier method employed for solving thermoelastisity problems for rectangular plate with opening and inclusions

2012;
: ст. 3 – 8
Authors: 

Sukhorolsky М.А., Kustenko I.S., Sorokaty M.I., Lubytska O.Z.

Lviv Polytechnic National University

Розглянуто динамічні задачі термопружності для прямокутної пластини з повністю жорсткими включеннями та відкриттям. Задача зводиться до системи граничних інтегральних рівнянь, чисельні розв’язання яких будуються за допомогою методу колокації.

1. Бурак Я.Й. Аналітична механіка локально навантажених оболонок / Я.Й. Бурак, Ю.К. Рудавський, М.Ф. Сухорольський. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 240 с. 2. Коваленко А. Д. Основы термоупругости. – К.: Наукова думка, 1970. – 308 с. 3. Сухорольський М.А. Послідовнісний підхід до моделювання локальних збурень фізичних полів / М.А. Сухорольський, І.С. Костенко, О.А. Микитюк, І.М. Зашкільняк // Вісник Запорізького держ. ун-ту. – 2002. – № 1. – С. 106–110.