Поле лінійних швидкостей та рухи земної кори у регіоні Південно-Східної Європи

https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.018
Надіслано: Грудень 07, 2012
1
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”
2
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів
4
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
5
Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

Координати і швидкості GPS станцій Південно-Східної Європи використано для побудови 2D-моделей поля лінійних швидкостей і поля горизонтальних швидкостей деформацій для цього регіону (території України, Болгарії, Румунії, Греції, Туреччини та Ірану). Першим етапом досліджень став розвиток методу скінченних елементів на основі бікубічної сплайн-функції на геосфері для інтерполяції нерівномірних GPS-даних на вузли регулярної сітки. Другий етап – інверсія швидкостей від даних GPS спостережень до тензора швидкостей деформацій. На завершення отриманий повний розв’язок на власні числа та власні вектори для тензора деформацій проаналізовано з погляду тектонічних процесів у досліджуваному регіоні.

 1. Висотенко Р. Визначення швидкостей зміни координат постійно діючих станцій і періо­дично діючих пунктів УПМ ГНСС за ре­зультатами супутникових геодезичних спо­стережень 1995–2007 років // Сучасні досяг­нення геодезичної науки та виробництва. –Львів. – 2010. – С. 35–40.
 2. Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тен­зорного исчисления. – М.: Наука, 1951. – 427 с.
 3. Марченко О., Третяк К., Серант О. Оцінка точ­ності компонент тензора деформації // Су­часні досягнення геодезичної науки та ви­робництва. – Львів. – 2010. – С. 41–43.
 4. Bird P. An updated digital model of plate boun­daries // Geochemistry, Geophysics, Geosys­tems. – 2003. – Vol. 4, No 3, art. no. 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 1–52.
 5. DeMets C., Gordon R.G., Argus D.F., Stein S. Cur­rent plate motions // Geophysical Journal In­ternational. – 1990. – Vol. 101. – P. 425–478.
 6. DeMets C., Gordon R.G., Argus D.F., Stein S. Ef­fect of recent revisions to the geomagnetic re­versal timescale on estimates of current plate motions // Geophys. Res. Lett. – 1994. –
  Vol. 21. – P. 2191–2194.
 7. England Ph., Molnar P. The field of crustal velocity in Asia calculated from Quaternary rates of slip on faults // Geophys. J. – 1997. – Int. 130. –
  P. 551–582.
 8. Haines A. J., Holt W. E. A procedure for obtaining the complete horizontal motions within zones of distributed deformation from the inversion of strain rate data // J. Geophys. Res. – 1993. – Vol. 98. –
  P. 12057–12082.
 9. Julliette L., Altamimi Z., Olivier J. Interpolation of the European velocity field using least squares collocation method // Paper presented at the EUREF Symposium 2006. Riga, Latvia, 14-17 June, 2006.
 10. Kreemer C., Haines J., Holt W. E., Blewitt G. and Lavallee D. On the determination of a global strain rate model // Earth Planets Space. –
  2000. – Vol. 52. – P. 765–770.
 11. Marchenko A.N. A note on the eigenvalue – eigen­vector problem. – In: Kühtreiber N. (Ed.), Fest­schrift dedicated to Helmut Moritz on the oc­casion of his 70th birthday. Graz University of Technology. Graz, 2003. – P. 143–154.
 12. McCarthy D., Petit G. IERS Conventions (2003), IERS Technical Note No.32. Verlag des Bun­desamts fur Kartographie und Geodäsie, Frank­furt am Main, 2004.
 13. Minster J.B., Jordan T.H. Present-day plate moti­ons // J. Geophys. Res. – 1978. – 83, – P. 5331–5354.
 14. Vaníček P., Grafarend E.W., Berber M. SHORT NOTE: Strain invariants // Journal of Geode-
  sy. – 2008. – Vol. 82. – P. 263–268.