Проектування концептуальної моделі управління вищим навчальним закладом на основі інформаційних та інтерперативних web-технологій

2014;
: pp. 21 - 25
Автори: 
Pasyeka M., Yurchak I.
  1. Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,
  2. Lviv Polytechnic National University, CAD Department

Подано проектування концептуальної моделі управління вищим навчальним закладом на основі Web-технологій. Перевагою такої запропонованої моделі системи є інтеграція нормативних документів, що регламентують проведення навчального процесу у ВНЗ (навчальний план спеціальності, робоча програма дисципліни, навантаження викладача) з інформацією про дисципліни. Це формує цілісне уявлення користувача про навчальний процес та забезпечує єдину точку доступу до усієї інформації, пов’язаної з навчальним процесом. Таким чином, при розробці проблемно- орієнтованих систем управління ВНЗ головним є підхід до побудови структури системи і формалізації різнорідних даних та знань у математичних моделях. Запропоновано методику (сукупність методів), що дозволяє уніфікувати структуру і використовуваний математичний апарат для розробки інтегрованих моделей.

1. Stepanov B. N. Model for determining competence in the system of distance education: monograph / B. N. Stepanov, Acting Borozenets, B. N. Bark and others; under the General editorship of Kida. technology. Sciences, Professor B. N. Stepanova // Agricultural:. Knew, 2013. – S. 2. Apiary M. S. The Use of Web technologies to create learning systems / M. S. Pasyeka, A. B. Stetsyuk // Computer engineering and information technology : Bulletin of the State University “Lviv Polytechnic”. – Lviv, 2000. No. 413. – S. 120–127. 3. Bondarev Century. N. Artificial intelligence: educational manual. for universities / C. N. Bondarev, F. / / RANS. – Sevastopol (in Russian) SevNTU, 2002. – S. 4. Kokorev L. C. Dialog systems and knowledge representation : ref. manual. / L. C. Kokorev, O. L. Perevozchikova, E. L. Yushchenko // – K. : Naukova Dumka, 1993. – S. 5. Metelkin K. A. Theoretical basis for the development of intelligent control systems for the educational process in the University / K. A. Metelkin. // Agricultural : Ecograph, 2000. – S. 6. Spivakovsky A. V. Features automated control systems of higher education institution / A. Spivakovsky // Kharkov University Vestnik, ser. the NAC. University of Tu. – 2004, No. 629. Sir. “Mathematical modeling. Information technologies. Automated control systems” – S. 86–99.