Проектування мультисенсорної мережі моніторингу газів

2014;
: pp. 60 -64
Authors: 

Marikutsa U., Narushynska О.

Lviv Polytechnic National University

Здійснено проектування системи для виявлення газів. Система побудована на базі контролера STM32F4 та включає сенсори серії MQ. Сформульовано вимоги до системи та розроблено програмне забезпечення.

1. Білецький В. С. Гірничий енциклопедичний словник : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2011–2013. 2. Готра З. Ю. Мікроелектронні сигнальні перетворювачі теплових сенсорів потоку : монографія / З. Ю. Готра, С. В. Павлов , Р. Л. Голяка та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 240 с. 3. Фрайден Дж. Современные датчики: справочник. – М. : Техносфера, 2005. – 592 с. 4. Егоров А. А. Химические сенсоры: классификация, принципы работы, области применения / А. А. Егоров, М. А. Егоров, Ю. И. Царева. – 2008. – Т. 6. – С. 1 . 5. Іщенко В. А. Високочутливі засоби контролю малих концентрацій газів: монографія / В. А. Іщенко, В. Г. Петрук. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 152 с 6. Каттралл Роберт В. Химические сенсоры. – М.: Научный мир, 2000. 7. Мікроелектронні сенсори фізичних величин: науково-навчальне видання: в 3 т.х. Том 2 / В. Вуйцік, З. Ю. Готра, О. З. Готра, В. В. Григор'єв, В. Каліта, О. М. Мельник, Є. Потенцкі; за ред. З. Ю. Готри. – Львів : Ліга-Прес 2003. – 595 с